‘Onhoudbare situatie’ EMB cliënten

Zwolle – Dinsdag was er volop aandacht voor het verhaal over de ‘onhoudbare situatie’ in de zorg voor cliënten met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB). De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft aan dat tarieven om goede zorg aan deze mensen te leveren inmiddels ernstig tekort schieten. Zowel in de thuissituatie als bij de zorgaanbieder is het huidige tarief onvoldoende om de noodzakelijke zorg te financieren. Frion is als VG specialist blij dat de media hier aandacht aan besteden en zich hard maken voor deze groep mensen. Omdat ook voor EMB cliënten die bij de locatie IJsselbolder wonen geldt dat het beschikbare budget niet toereikend is om de kwaliteit van leven duurzaam te verbeteren.

Annamiek van Dalen, raad van bestuur: "Onze medewerkers voldoen zo goed mogelijk aan de ingewikkelde zorgvraag en intensieve verzorgingsbehoefte van cliënten met een Ernstig Meervoudige Beperking. Deze zorgvraag vraagt om specifieke deskundigheid, fysieke kracht en de juiste instelling. Wij zijn ontzettend blij met onze gespecialiseerde medewerkers die elke dag weer de zorg en ondersteuning bieden. Die zich graag laten scholen om heel ‘klein te kijken’ en er van overtuigd zijn dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Waarbij ze steeds op zoek zijn naar nieuwe kansen en mogelijkheden om de kwaliteit van leven te verbeteren in samenspraak met ouders, familie en het netwerk. Maar om dat goed te doen ontbreekt het aan de middelen. Frion ondersteunt daarom de oproep volledig van de branchevereniging VGN aan staatssecretaris Van Rijn: Investeer 20 miljoen extra in de meerzorgregeling en een tariefverbetering van het bijbehorende zorgzwaartepakket. Zodat de basiszorg voor deze cliënten wordt gedekt en de kwaliteit van leven kan toenemen.

 

Artikel delen: