D66 wil overlast Vliegveld Lelystad beperken

Zwolle – De Zwolse raadsfractie en de Overijsselse Statenfractie van D66 willen de overlast die mogelijk vanaf 2019 veroorzaakt wordt door laagvliegend luchtverkeer afkomstig van Lelystad Airport zoveel mogelijk beperken. Tijdens de bewonersbijeenkomst op dinsdag 11 juli, georganiseerd door wijkstichting Stadshagen Totaal bleek dat er grote zorgen zijn. D66 wil dat er goed gekeken wordt naar mogelijke oplossingen en het vereiste zorgvuldige proces richting inwoners en andere belanghebbenden. Maandag 17 juli stelt de partij daarom vragen aan het college.

"Het lijkt erop dat de vliegtuigen een forse daling inzetten pal boven de wijk die misschien wel gepaard gaat met een geluidsbelasting van 60dB," aldus Martin Bleijenburg van de Zwolse fractie die bij de bijeenkomst aanwezig was. De D66 Fractie wil graag weten of deze informatie klopt.
De D66-raadsfractie van Zwolle en -statenfractie van Overijssel dringen daarom gezamenlijk aan op zorgvuldig onderzoek, het aanpassen van vlieghoogtes als blijkt dat dat kan, en een democratisch proces waarbij bewoners worden betrokken, geïnformeerd en gehoord. Ook roepen beide D66-fracties hun Tweede Kamer-collega Rob Jetten op om aan te sturen op een zorgvuldig proces. Jetten kent het dossier ook. "Wij willen onze invloed op lokaal, regionaal en landelijk niveau maximaal inzetten", aldus Martin Bleijenburg van de Zwolse en Rob Wertheim van de Overijssels D66-fractie.
Beide fracties maken zich al langer zorgen over de vlieghoogtes boven Overijssel. Op 13 maart 2017 nam de voltallige Zwolse gemeenteraad de D66-CU-CDA-motie aan om in te zetten op glijvluchten van grote hoogte. "Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van dinsdagavond wordt de uitvoering van deze motie zeer urgent," aldus Bleijenburg.

D66 is geschrokken van de informatie van deskundigen die zijn aangesloten bij het actiecomité HoogOverijssel. De vlieghoogtes zouden volgens hen boven het oude land niet lager zijn dan 6.000 voet (1.800 meter). Maar nu blijken die boven Stadshagen 3.000 voet (900 meter) te worden, aldus het comité. De geluidsbelasting lijkt in de officiële berekeningen bovendien zwaar te worden onderschat, zegt het actiecomité. Uit berekeningen van deskundigen die zijn aangesloten bij het actiecomité blijkt dat de piekbelasting kan oplopen tot wel 60 decibel. Niet alleen bewoners van Stadshagen maar ook van omliggende wijken en dorpen zullen hier forse hinder van ondervinden. D66 is kritisch over de wijze waarop bewoners en andere belanghebbenden zijn betrokken bij de plannen. "De stem van de bevolking moet echt worden gehoord in deze kwestie", aldus Rob Wertheim van de D66-statenfractie. "Het democratisch gehalte kan en moet beter." Bleijenburg en Wertheim vinden dat de zeggenschap van bewoners beter moet worden geregeld door de overheid. "Het is hartstikke fijn dat de wijkstichting Stadshagen Totaal deze informatiebijeenkomst heeft georganiseerd, maar eigenlijk hadden lokale, regionale en landelijke overheden deze rol al veel eerder op zich moeten nemen."

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Vliegveld Lelystad is niet levensvatbaar en hier moet geen cent meer in geinvesteerd worden.

    Voor een beter alternatief raad ik D66 Zwolle aan op de website van D66 te kijken:
    [https://d66.nl/schiphol-op-zee//url]


    ⚠️ Meld

  2. Ah, zeur- zeik- en NIMBYstad Zwolle is weer wakker. Dat vliegveld komt er want het is zéér levensvatbaar. Wat maakt men zich weer druk over een een paar vliegtuigen. Gewoon accepteren en doorleven.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.