Wethouder Michiel van Willigen beëdigd

Zwolle – Op de mooie zomeravond van 17 juli is Michiel van Willigen toegetreden tot het college van burgemeester & wethouders van Zwolle. Aan het begin van de raadsvergadering zat hij als gemeenteraadslid van de ChristenUnie nog tussen zijn fractiegenoten, maar hij had alvast rekening gehouden met de kledingcode van het college. In een donker pak en wit overhemd met stropdas liep hij al enigszins vooruit op wat aan het eind van de vergadering zou plaatsvinden. Agendapunt 17 "Benoeming wethouder".

dsc_1577.jpg
Foto Hennie Vrielink 

Op de publieke tribune hadden zijn gezin, familieleden, buren en politieke vrienden al plaatsgenomen, maar eerst moesten de andere 16 agendapunten worden afgehandeld. Het was de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. Enkele agendapunten vroegen nog wel wat aandacht, omdat er in de stad door inwoners van Zwolle over wordt gesproken. Over de bouw van een nieuw appartementencomplex dicht naast de R.K. begraafplaats ontstond enige discussie nadat de heer Tuin, voorzitter van kerkhofbestuur zijn zorgen had uitgesproken. Naar zijn mening zou een dichtbij gelegen flat de privacy van begrafenisbezoekers kunnen aantasten en zou er risico van geluidsoverlast kunnen ontstaan. De meerderheid van de gemeenteraad liet zich niet overtuigen en ging akkoord met een bestemmingsplanwijziging, die de bouw van de flat mogelijk maakt. Wel zal bij de bouw van de flat rekening worden gehouden met de uitgesproken zorgen.
Ook werd er nog even gesproken over de verduurzaming van Zwolle, waar de laatste maanden al veel over te doen is geweest en zelfs geleid heeft tot het aftreden van wethouder Filip van As. Ook bij dit agendapunt prezen de meeste raadsfracties de ambities van het college op het gebied van de energietransitie, maar het ging deze keer niet meer over windmolens.

Wethouder Jan Brink is tijdelijk belast met het plan een proef te starten met het verzamelen van afval, waarbij deelnemende inwoners van Zwolle geld terug krijgen als ze minder afval aanbieden. Iedereen was hiermee akkoord behalve Swollwacht, die in deze pilot de opmaat ziet naar een diftar-regeling. In dit kader kwam ook de oud-papierregeling aan de orde, waarbij verenigingen mogelijk een inkomstenbron gaan missen. Wethouder Brink beloofde een compensatie en daarmee gingen de meeste politieke partijen akkoord. Wel zal hij binnenkort dit dossier moeten overdragen aan de nieuwe wethouder.
Uiteraard tijdens deze laatste raadsvergadering aandacht voor de zorgen van de wijkbewoners van Stadshagen over mogelijke geluidsoverlast van de vliegtuigen die in de nabije toekomst laag gaan overvliegen naar luchthaven Lelystad. Wethouder René de Heer erkende dat er enige geluidshinder zal ontstaan, maar zal zich inzetten dit te "optimaliseren". Alle partijen deden wel een dringend beroep op de wethouder zich hier voor in te spannen.

Na meer dan anderhalf uur kwam de gemeenteraad toe aan agendapunt 17. De fractie van de ChristenUnie had Michiel van Willigen voorgedragen als wethouder en er werd een schriftelijke stemming gehouden met stembriefjes. Aly van de Vegte, raadslid voor de VVD was voorzitter van de Commissie Stemopneming en zij meldde dat van de 39 aanwezige raadsleden er 38 voor Van Willigen hadden gestemd. 1 raadslid had gestemd op een niet voorgedragen vrouwelijke kandidaat van de ChristenUnie. Applaus, maar voor de zekerheid vroeg burgemeester Henk Jan Meijer aan Van Willigen: "aanvaardt u uw benoeming?", waarop Michiel van Willigen antwoordde: "Ik aanvaard mijn benoeming." Vervolgens werd hij door de burgemeester uitgenodigd naar voren te komen voor de beëdiging. De burgemeester las de eed voor en de kandidaat-wethouder antwoordde: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." Uiteraard werd hij als eerste door de burgemeester gefeliciteerd met een bos bloemen en vervolgens nam wethouder Van Willigen plaats achter de collegetafel nadat zijn nieuwe collega’s hem hadden gefeliciteerd. Hij liet een vacature achter als voormalig gemeenteraadslid, maar daarin werd snel voorzien. Direct nadat wethouder Van Willigen zijn bestuurszetel had ingenomen werd Ruth Stoorvogel-Bergman beëdigd als raadslid voor de ChristenUnie. Ook haar benoeming werd met applaus ondersteund. Nadat de burgemeester de laatste vergadering voor het zomerreces had afgesloten met "we hebben veel gedaan vanavond; dank daarvoor en ik wens iedereen een hele prettige zomervakantie toe." Daarna werd Van Willigen door alle raadsleden gefeliciteerd en kwamen uiteraard ook zijn vrouw, kinderen en overige familieleden naar hem toe. Het zomerreces kan beginnen en de gemeenteraad komt op 11 september weer bijeen.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Gefeliciteerd en succes met de moeilijke taak om iedereen tevreden te houden. Vooral ook omdat je op achterstand begint vanwege alle vooroordelen waar @Benny al blijk van geeft.


  ⚠️ Meld

 2. Vooral ook omdat je op achterstand begint vanwege alle vooroordelen waar @Benny al blijk van geeft

  Tja, Zwollee, sommigen kunnen het niet laten he?


  ⚠️ Meld

 3. Wethouder is een hondenbaan. Iedereen let op je en je doet het nooit goed. War niet wegneemt dat Van As er echt een potje van heeft gemaakt. Van Willigen staat erom bekend dat-ie duurzaamheid hooghoudt. Dus wie weet lukt het hem om de boel vlot te trekken.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.