Duidelijkheid over totstandkoming besluitvorming

Zwolle – Raadsfracties willen betrokkenheid inwoners bij besluiten van de gemeente duidelijker maken. Voor inwoners van Zwolle is het niet altijd duidelijk hoe de besluitvorming van de gemeente verloopt. Een vijftal raadsfracties wil daarom met een aantal basis spelregels de inwoner daar meer zicht op geven: welke fases kent een besluitvormingsproces en welke mogelijkheden zijn er dan om invloed uit te oefenen? Van een kleine aanpassing van een bestemmingsplan tot een nieuwe aanpak in het sociaal domein, de raadsfracties willen dat inwoners invloed kunnen hebben en ook weten hoe en wanneer dat kan. Vandaag dienen de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66, Partij van de Arbeid en Swollwacht daarom een initiatiefvoorstel in.

Werkgroep
Voor het eind van 2017 moeten de spelregels klaar zijn. Een werkgroep uit de raad gaat deze opstellen. Met het college zal gekeken worden naar geslaagde en minder geslaagde voorbeelden uit Zwolle en ook uit andere gemeenten. Met wijk- en buurtverenigingen, initiatiefnemers, actiegroepen en individuele betrokken inwoners gaan de raadsleden het gesprek aan over hun ervaringen en ideeën voor de spelregels. De werkgroep gaat ook kijken naar de mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning voor inwoners, tijdens besluitvormingstrajecten.

Oproep
Inwoners van Zwolle kunnen bijdragen aan het maken van de spelregels voor betrokkenheid bij politieke besluitvorming. Zij kunnen hun belangstelling aangeven via het mailadres raadsgriffie@zwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.