Bronzen Keurmerk voor Isala Ouderenzorg

Op dinsdag 4 december is Isala Ouderenzorg in Zwolle officieel voorgedragen voor het Bronzen Keurmerk. Alle zorgorganisaties in Nederland moeten dit keurmerk per 1 januari 2008 in het bezit hebben van Zorgverzekeraar Achmea om zorg te kunnen blijven leveren aan bewoners en cliënten.

Een auditteam van Stichting Perspekt, bestaande uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van zorg, heeft Isala Ouderenzorg getoetst en voldoende bevonden. In het voorjaar volgt de officiële uitreiking en kan het keurmerk in de vorm van een bord aan de gevels van de verschillende locaties worden geplaatst.

Twaalf criteria

Het auditteam onderzocht en beoordeelde de kwaliteit van zorg op basis van twaalf normeringen met 88 criteria. Tegen het licht werden onderwerpen gehouden als informatieverstrekking, bejegening, cliënttevredenheid, veiligheid, leef- en zorgklimaat, medicatieverstrekking.

In de zomer van 2007 scoorde Isala Ouderenzorg al voldoende voor het Bronzen Keurmerk voor elf van de twaalf criteria. In het najaar volgde het onderzoek Cliënt en Kwaliteit, waarbij bewoners, cliënten en familie werden bevraagd op hun tevredenheid. Op 4 december werd het twaalfde en laatste criterium, het waarderingsonderzoek cliënten, met een voldoende beoordeeld.

Hoog ambitieniveau

”Nu ook de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek voldoende zijn, draagt de auditcommissie de organisatie met een gerust hart voor aan het college van deskundigen van Stichting Perspekt voor het Bronzen Keurmerk. De verbeterplannen die Isala Ouderenzorg zelf heeft ontwikkeld, zijn veelbelovend en getuigen van een hoog ambitieniveau. Goed is ook dat de Cliëntenraad zich hierin herkent”, aldus mevrouw N. Galema van Stichting Perspekt. Isala Ouderenzorg heeft vier locaties, de woonzorgcentra Nieuwe Haven en Werkeren, verpleeg- en reactiveringscentrum Weezenlanden en de stadswoningen voor kleinschalig wonen Elisabeth Gruijterhuis & Judith Helmichhuis.

Artikel delen:

Reageer