Fusie Zwolse tafeltennisverenigingen

Vanaf 1 januari 2008 spelen de tafeltennisverenigingen Flits en Be Quick ’62 uit Zwolle gezamenlijk onder de naam ‘Tafeltennis Zwolle’. De afgelopen dagen hebben de Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen ingestemd met het voorstel tot fusie per die datum.

De nieuwe vereniging zal met meer dan 200 leden tot de grotere tafeltennisverenigingen van Nederland gaan behoren. Zoals in de statuten is verwoord heeft de nieuwe vereniging als doel “een moderne sportvereniging te zijn, die midden in de samenleving staat en op een professionele manier ruimte biedt aan alle mogelijke doelgroepen om op een gezonde en gezellige manier tafeltennis als sport en als spel te beoefenen op een manier, die aansluit bij de ambities van de tafeltennisser”.

De speellocaties zullen voorlopig nog dezelfde blijven, in afwachting van een nieuwe tafeltennisaccommodatie waarover onder andere met de gemeente wordt gesproken.

Geschiedenis

De gesprekken over een nauwere samenwerking zijn enige tijd geleden begonnen, toen bleek dat beide verenigingen dringend behoefte hebben aan een nieuwe accommodatie. Al snel werd daarbij ingezet op een gezamenlijke nieuwe accommodatie op sportpark het Hooge Laar. In dat kader is samen met diverse andere partijen een visiedocument opgesteld en afgelopen mei 2007 aan de gemeente aangeboden.

Bij de gesprekken over de nieuwe accommodatie bleek, dat de ambities en ideeën over tafeltennis in Zwolle bij Flits en Be Quick vrijwel identiek waren. Al snel werd er daarom gekeken naar meer samenwerkingsmogelijkheden. Met name de jeugd was speerpunt. Daarom werd gepoogd een aparte gezamenlijke jeugdvereniging op te richten. Bij de uitwerking van dit plan bleken er echter zoveel organisatorische haken en ogen aan een aparte jeugdvereniging te zitten, dat de besturen zich nogmaals beraden hebben op de te volgen koers. Dat leidde ertoe dat het voorstel aan de leden is gedaan om over te gaan tot een volledige fusie per 1 januari 2008. Afgelopen maandagavond heeft de ALV van Flits zich over dit voorstel uitgesproken en afgelopen dinsdagavond de ALV van Be Quick ’62. Vrijwel unaniem is het voorstel door de ALV’s aangenomen.

Activiteiten

De afgelopen maanden zijn wij al begonnen met diverse activiteiten om het tafeltennis in Zwolle te promoten. De belangrijkste activiteit is het basisscholenproject, dat wij in samenwerking met Sportservice Zwolle zijn gestart. Dit project leidt ertoe, dat leerlingen op vele Zwolse basisscholen zowel tijdens schooltijd als naschools kennis maken met tafeltennis en dat de overstap naar tafeltennissen in verenigingsverband vergemakkelijkt wordt. Meer dan duizend leerlingen zullen dit schooljaar al deelnemen aan het project, dat formeel nog een pilot-status heeft.

In het verlengde van het basisscholenproject zullen wij dit jaar ook een groot basisscholenkampioenschap organiseren.

Op verzoek van ROC Deltion College verzorgen wij clinics voor eerstejaarsstudenten en zullen wij ook een Nederlands Kampioenschap voor ROC’s gaan organiseren. Ook voor diverse andere scholen organiseren wij tafeltennisactiviteiten.

Helaas worden onze mogelijkheden op dit moment nog beperkt door de beperkte en zwaar verouderde accommodatie en wij hopen dan ook snel duidelijkheid te krijgen van de gemeente over de mogelijkheden voor een nieuwe accommodatie.

Laatste sportieve ontmoeting

Aanstaande vrijdagavond spelen het tweede team van Flits en het eerste team van Be Quick op neutraal terrein bij tafeltennisvereniging Hoonhorst een beslissingswedstrijd om promotie naar de hoofdklasse van de afdeling Oost van de NTTB. Met deze wedstrijd wordt een punt gezet achter 45 jaar sportieve rivaliteit.

Artikel delen:

Reageer