Samenwerking stichting de Stadshoeve en Frion

Zwolle – Op vrijdag 28 juli om 9.30 uur hebben Martin Hendriksen, voorzitter van bestuur van stichting de Stadshoeve en Trijn van der Meulen, raad van bestuur Frion, hun handtekening gezet onder het samenwerkingscontract. Daarmee is het officiële startschot voor de nieuwe werk- en dagbestedingsplek een feit.

ondertekening_samenwerkingscontract_stadshoeve_frion.jpg

Dankzij deze samenwerking ontstaat er een mooie nieuwe dagbestedings- en werkplek voor cliënten van Frion en gaat er voor hen een wens in vervulling: buiten werken, met dieren en op een plek waar ze ook andere mensen ontmoeten. Voor de stichting de Stadshoeve geldt dat het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen voldoet aan de wens vanuit de wijk Stadshagen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven dat zij in de maatschappij er (weer) bij gaan horen. Daarnaast werkt Frion op de Stadshoeve samen met onder andere RIBW en InteraktContour. Deelnemers van deze organisaties kunnen ook instromen op deze mooie werkplek. Sinds juli 2017 is Frion al betrokken bij het verzorgen van de dieren in Park de Stadshoeve.

De bedoeling is dat er ongeveer tien cliënten, vijf dagen werkzaam zijn op deze unieke locatie ‘Park de Stadshoeve’. Samen met vrijwilligers van de stichting de Stadshoeve en een begeleider van Frion verzorgen zij de dieren van de Stadshoeve, het groen in het park en werken zij mee in ‘Bistro de Stadshoeve’ en het klusstation ‘Klus in de Wijk’. De deelnemers (cliënten) worden gestimuleerd om zich (verder) te ontwikkelen via de verschillende leerlijnen op het gebied van groen en dieren, horeca en klussen. Om vanuit de opgedane ervaringen stappen te zetten op de zogenoemde participatieladder. Waar dit kan, groeien zij door naar ander of betaald werk. Bijvoorbeeld: Je bent in het begin goed is in tafels afruimen. Maar na verloop van tijd ontdek je dat je veel plezier beleeft aan contact met bezoekers. Waardoor er nieuwe kansen ontstaan om je verder ontwikkelen en je bestellingen gaat opnemen en serveren.

Frion biedt dagbesteding vanuit de overtuiging dat elke cliënt recht heeft op ontwikkeling, op zinvol werk en/of activiteiten die passen bij zijn talenten en mogelijkheden. Dat iedereen ervaart dat hij er toe doet, meedoet en belangrijk is omdat hij zijn tijd aan zinvol werk en/of zinvolle activiteiten besteedt. Omdat wensen van cliënten veranderen en er vraag naar andere dagbesteding bestaat, ontwikkelt Frion ook nieuwe vormen. De vraag van de cliënt en de kwaliteit van zorg en ondersteuning zijn daarbij uitgangspunt.

Zowel Frion en de stichting de Stadshoeve zijn enthousiast over de nieuwe samenwerking Het biedt mooie nieuwe kansen voor cliënten waarvan de wensen veranderen op het gebeid van werk en dagbesteding. Zij gaven aan graag buiten te willen werken, met dieren en op een plek waar ze ook andere mensen ontmoeten. Dit alles valt samen in Park de Stadshoeve. De Stadhoeve wil namelijk dé ontmoetingsplek in Stadshagen zijn waar bewoners, jong en oud, elkaar gaan ontmoeten. Hier kunnen kinderen leerzaam en vrijuit spelen in een omgeving die boeit en bloeit! Een plek waar dieren geknuffeld kunnen worden en je kunt wandelen door belevenistuinen. Of gewoon gezellig iets drinken in de Stadshoeve of op het terras.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik ben niet bekend met het werk van frion.
    Het lijkt mij een goede samenwerking.
    Ik vraag me wel af hoe het finamcieel in elkaar steekt. Daar lees ik niets ovet


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.