Vergunning voor Flash Casino’s in nieuw stadion

In een schriftelijke beantwoording, op vragen van D66 Zwolle over het verstrekken van een nieuwe vergunning voor een speelautomatenhal, is bekend geworden dat de gemeente Zwolle een voornemen heeft om door te gaan met Flash Casino’s. Er was sprake van andere gegadigden voor een vergunning, maar geen van die partijen heeft een volledige aanvraag daarvoor ingediend.

Burgemeester Meijer zegt in zijn antwoord, dat Flash Casino´s al een vergunning voor de Melkmarkt heeft en voldoet aan alle gestelde voorwaarden. De huidige vergunning voor die locatie loopt eind 2007 af en na een aanvraag hiertoe is er een voornemen om vergunning voor 2008 te verlenen. Dit voorgenomen besluit ligt thans ter inzage, zodat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Omdat Flash Casino´s al een vergunning heeft voor de locatie op de Melkmarkt, en een overeenkomst heeft met de projectontwikkelaar over een ruimte in het nieuwe Oosterenk-stadion, welke locatie volgens het bestemmingsplan ook een speelautomatenhal mag herbergen, is zij de meest aangewezen partij, die bovendien ook als eerste een volledige aanvraag heeft ingediend, om een vergunning voor de locatie Oosterenk te krijgen voor de periode na 31 december 2008 of eventueel eerder, wanneer de locatie op de Melkmarkt wordt gesloten.

Wanneer andere exploitanten ook voor een vergunning in aanmerking wensen te komen, dan hadden zij hun aanvraag eerder moeten indienen dan de aanvraag welke thans is ingediend en in behandeling is genomen.

Er zijn volgens de gemeente Zwolle tot op heden geen andere gegadigden geweest die een aanvraag hebben ingediend, die aan de in de verordening gestelde eisen voldoet, althans geen volledige aanvragen. Verder zegt Meijer, dat er geen juridische of financiële risico’s zijn met betrekking tot de vergunningverlening ná 31 december 2007. De kwestie komt maandagavond in de raadsvergadering aan de orde.

Artikel delen:

Reageer