Vechtdalbewoners flink waterbewust

Zwolle – Ruim acht op de tien bewoners van het Vechtdal zijn zich bewust van de gevaren die hoogwater op de Vecht met zich meebrengen. Daarnaast onderkent 68 procent ook de risico’s van verdroging in het Vechtdal. De maatregelen tegen hoogwater beoordelen de bewoners als veilig. Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek dat het programma Ruimte voor de Vecht liet uitvoeren onder 4.000 adressen in het Vechtdal.

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop de inwoners de Vecht en het Vechtdal beleven en waarderen. Naast waterveiligheid worden ook andere aspecten van de Vechtbewoners onderzocht. Zo blijkt dat dit jaar ook het Vechtdalgevoel weer is toegenomen: 62 procent van de bewoners voelt zich Vechtdaller, ten opzichte van 57 procent twee jaar geleden. Bovendien zijn de bewoners blij met de Vecht: maar liefst driekwart acht de Vecht zeer belangrijk voor de woonkwaliteit van het Vechtdal. Ruimte voor de Vecht is een initiatief van 13 partners in het Vechtdal, waaronder de provincie, gemeenten en verschillende maatschappelijke organisaties. Doelstelling is veiligheid van de Vecht in combinatie met ontwikkeling van natuur- en economische waarden. Het volledige rapport is hier te vinden.

Artikel delen: