Willemskade weer opengesteld voor verkeer

Zwolle – Vanaf maandag 28 augustus is de vernieuwde Willemskade met de aanliggende kruispunten in beide richtingen weer toegankelijk voor al het verkeer. In de loop van de dag worden alle ingestelde verkeersomleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen opgeheven. Vanaf dat moment zijn de Nieuwe Veerallee, Willemskade, Rieteweg, Westerlaan en Oosterlaan in beide richtingen voor alle soorten verkeer toegankelijk. De Van Karnebeektunnel is dan weer alleen toegankelijk voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten.

Sinds april 2017 voert de gemeente Zwolle reconstructiewerkzaamheden uit aan de Willemskade en een klein deel van de Veerallee en de Westerlaan. De reconstructie is nodig om de bereikbaarheid van Zwolle ook in de toekomst te waarborgen.

Resultaten reconstructie
Na de reconstructie heeft de Willemskade aan beide zijden vrijliggende tweerichtingsfietspaden en nieuwe autorijbanen. Ook is er een tweerichtingsbusbaan in het midden van de weg aangelegd en is de aansluiting op de toekomstige busbrug gerealiseerd. De kruispunten met de Rieteweg en de Westerlaan zijn tevens aangepast om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Daarnaast zijn er nieuwe trottoirs en groenstroken aangelegd. De bomen en hagen worden komende winter ingeplant.

Van Karnebeektunnel
Tijdens de reconstructie geldt eenrichtingsverkeer op de route Nieuwe Veerallee-Willemskade-Westerlaan-Oosterlaan. Om de overlast te beperken, kan het autoverkeer gedurende de werkzaamheden vanaf Assendorp naar de zuidkant van de stad rijden via de Van Karnebeektunnel. Na het opheffen van de tijdelijke verkeersomleidingen en -maatregelen vervalt ook de tijdelijke openstelling van de tunnel voor auto’s. De Van Karnebeektunnel is daardoor vanaf maandag 28 augustus weer afgesloten voor auto’s. Vanaf deze dag krijgt de tunnel zijn oude functie terug. Dat betekent dat de tunnel dan weer uitsluitend toegankelijk is voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten, net als voor aanvang van de reconstructie.

Busbaan Willemskade
Het busverkeer gaat pas vanaf begin 2019 op de busbaan op de Willemskade rijden. Dit heeft te maken met de plannen van de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel om het huidige busstation van de noordzijde van het station (Stationsplein-Oosterlaan) naar de zuidzijde (Hanzelaan) te verplaatsen. Naar verwachting is de bouw van het nieuwe busstation en de busbrug begin 2019 afgerond. Vanaf dat moment rijden bussen naar de binnenstad vanaf het nieuwe busstation aan de Hanzelaan via de busbrug en de Willemskade naar centrumhalte Katwolderplein. Tot die tijd blijft de busbaan op de Willemskade afgesloten en rijden bussen richting het centrum vanaf het Stationsplein via de route Stationsweg-Burgemeester van Roijensingel.

Volgens planning
De reconstructie van de Willemskade is het laatste deelproject in de herinrichting van de toegangswegen aan de westzijde van de Zwolse binnenstad: het grootste project van Zwolle van de laatste decennia in termen van bereikbaarheid en doorstroming. Een groot deel van de stad had door de uitvoering van de reconstructie van de Willemskade vijf maanden lang te maken met omleidingen en verkeersmaatregelen. Mede dankzij succesvolle toepassing van verkeers- en omgevingsmanagement is de omvangrijke reconstructie volgens planning verlopen.

Artikel delen:
Reacties 6
  1. In de titel staat geen werkwoord. Je zou dus even goed kunnen lezen “is weer open gesteld” als de versie “wordt weer open gesteld”.

    Het zal een beetje begrijpend lezende duidelijk zijn welk werkwoord moet worden toegevoegd in deze titel.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.