Zeldzame kwabalen in de Vecht

Bij een visbemonstering op de Overijsselse Vecht zijn enkele zeldzame kwabalen gevangen. De bemonstering vond plaats in opdracht van het Waterschap Groot Salland en werd uitgevoerd door Natuurbalans, een ecologisch onderzoeks- en adviesbureau.

Groot Salland laat de Vecht bemonsteren op vissen vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW). Dit is een internationale richtlijn en geeft een kader voor de bescherming van oppervlaktewater en grondwater. De richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Duurzaam, schoon oppervlaktewater en bescherming van het drinkwater voor de toekomst zijn in het kort de belangrijkste doelstellingen. Voor deze Kaderrichtlijn moeten waterschappen onder andere de visstand in het waterschapsgebied in beeld brengen. Tijdens de visbemonstering op de Vecht zijn 19 verschillende soorten vis gevangen, waaronder enkele bijzondere exemplaren. De kwabalen springen hierbij het meest in het oog, omdat deze soort sterkt achteruit gaat. Een belangrijke reden hiervan is het verdwijnen van zijn voortplantingsbiotoop.

Naast de Kwabaal of ‘Zoetwaterkabeljauw, zoals de soort ook wel genoemd wordt, werden ook andere bijzondere vissoorten naar boven gehaald, zoals de Rivierdonderdpad, de Winde en het Bermpje. De Kwabalen waren waarschijnlijk op weg om zich te gaan voortplanten. Dit doen ze het liefst in ondergelopen weilanden in de winterperiode, wanneer de watertemperatuur laag is.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer