Stadsvogels vogelvrij?

Zwolle – Regelmatig treffen vrijwilligers van stichting Avifauna Zwolle bouwlocaties aan waar niet of onvoldoende rekening wordt gehouden met inpandig nestelende stadsvogels zoals de huismus en gierzwaluw, maar ook de vleermuis. GroenLinks Zwolle stelt dat dit geen incidenten meer zijn en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W

Alle inheemse vogels vallen onder het beschermingsregime van de vogelrichtlijn in de natuurbeschermingswet. Dat betekent dat tijdens de broedperiode de vogels niet verstoord mogen worden en hun nesten jaarrond beschermd zijn. Moeten de nesten wel verwijderd worden dan is hiervoor meestal een ontheffing nodig die verstrekt kan worden door de Provincie. In veel gevallen moeten dan vervangende nestruimtes worden gerealiseerd. In de praktijk gebeurt dat regelmatig niet.  Dankzij de inzet van Avifauna zijn aannemers of opdrachtgevers soms alsnog op tijd te bewegen om de nodige maatregelen te nemen. Maar vaak is het leed al geschied. De stichting bundelde concrete voorbeelden waarbij onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van inheemse vogelsoorten. Hieruit blijkt dat niet alleen bouwbedrijven en particuliere verhuurders maar ook opdrachtgevers als ProRail, woningcorporaties en de GGD de fout ingingen.
Dit zijn geen incidenten meer, concluderen de fractie van GroenLinks en stichting Avifauna Zwolle, hier gaat iets structureel mis aan de voorkant van het proces: een kundige inschatting van de ecologische situatie tijdens de beoordeling van de bouwaanvraag. Als dit niet verbetert zal dit op den duur ernstige gevolgen hebben voor de Zwolse vogelstand. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een gezonde en levendig kwetterende stad. Daarom stelt de fractie de volgende vragen:

1.) Is het college bekend met de genoemde voorbeelden en het geschetste probleem?

2.) Is het college het met de GroenLinks-fractie en stichting Avifauna Zwolle eens dat een afname van stadsvogels een ongewenste zaak is?

3.) Heeft het college de ecologische dienst voldoende toegerust om situaties als deze te voorkomen?

4.) Is het college bereid te onderzoeken of de aanpak zoals in Tilburg, waarbij potentiële nestlocaties deskundig in kaart zijn gebracht en deze bouwlocaties vervolgens consequent worden voorzien van ingemetselde nestkasten – het zogenaamde natuur-inclusief bouwen, ook in Zwolle haalbaar is?

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Blij dat er nog stadsvogels zijn, af en toe een ecoligisch eitje
  stel ik wel op prijs. Gelukkig heb je daar niet te maken met
  bloedluizengif.  ⚠️ Meld

 2. Hoe zit het in dit verband met de bescherming van de gierzwaluwen op de watertoren die nu verbouwd wordt aan de Turfmarkt?
  Ze zijn nu weer naar het zuiden, maar volgend voorjaar komen ze weer terug om een nest te maken.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.