Overijssel wil positie starters versterken

In Overijssel is het voor jongeren en mensen met lage inkomens moeilijk om een eigen huis te kopen. De Provincie Overijssel gaat de positie van deze starters op de woningmarkt daarom versterken. Dat is het gevolg van de motie Morskate (CDA) die in 2006 statenbreed is aangenomen.

De starterslening is inmiddels een bekend instrument om een woningaankoop mogelijk te maken. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), gemeenten en VROM dragen bij in de financiering van deze regeling.  De provincie wil nu een Overijssels startersfonds oprichten met daarin een bedrag van tien miljoen euro. Het fonds kan worden ingezet door gemeenten die aangesloten zijn bij de SNv. Door de instelling van het Overijsselse startersfonds kunnen er 600 extra startersleningen worden verstrekt in de provincie. De Statencommissie Ruimte, water en duurzaamheid toonde zich positief over het plan. In de Provinciale Statenvergadering van 19 december zal er definitief besloten worden over de komst van het startersfonds.

Artikel delen:

Reageer