CU: Investeer in sterke circulaire economie!

Zwolle – Voor het zomerreces namen Provinciale Staten van Overijssel een motie van de ChristenUnie aan om een prijs voor de meest circulaire ondernemer in Overijssel in te stellen. De ChristenUnie vindt dat er nog een wereld te winnen is om te komen tot een circulaire economie, waar het hergebruik van grondstoffen normaal is. In Nederland moet het in 2050 zover zijn. Ondernemingen die koploper en boegbeeld van die ontwikkeling zijn, zijn uitstekende ambassadeurs om die omslag naar een circulaire economie te stimuleren. Dat beogen wij met de prijs voor de meest circulaire ondernemer.

Regionale economische ontwikkeling is een belangrijk thema in Overijssel. De afgelopen jaren is er vooral ingezet op het behoud en scheppen van meer banen, zodat de Overijsselse burger perspectief op werk had. De dalende werkloosheid laat zien dat het goed gaat met het Overijsselse bedrijfsleven. Er is geïnvesteerd in topsectoren, in groei van starters en in de focus op de maakindustrie. Veel aandacht gaat naar het belang van goede beroepsopleidingen die aansluiten op de vraag van ondernemingen

Nu ontstaat het er ook ruimte om in te zetten op belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Nederland wil een circulaire economie in 2050. Het hergebruik van veel grondstoffen kan veel beter en bewuster. Een voorbeeld daarvan is het hergebruik van kunststoffen en hoogwaardige materialen. Dat is één van de topsectoren in Overijssel. Die industrie is er zich van bewust dat er nog veel te doen valt om tot een gesloten aanpak te komen. Dat zou een van de speerpunten kunnen zijn. Ook op het gebied van agro en food is er nog veel te doen, voordat er sprake is van een gesloten aanpak in de hele keten.

De ChristenUnie Overijssel wil inzetten op een kwaliteitsimpuls naar een duurzame circulaire economie. Wat ons betreft worden we de meest circulaire provincie! Daarvoor is een brede aanpak nodig. Het gaat om bewustwording, kennis en duurzame economische innovatie. Circulair denken over hergebruik is afscheid nemen van het oud lineair denken, waar bij het eindproduct in het afval belandde. De focus moet uitgaan naar het hergebruik van materialen. Dat vraagt om een ketenaanpak vanaf de ontwerpfase.

Voor zo’n aanpak is nieuwe kennis en samenwerking ‘van onderop’ nodig. De circulaire economie vraagt om nieuwe verdienmodellen en andere vormen van eigenaarschap. Het regionaal economisch beleid van de provincie kan daar een ondersteunende en faciliterende bijdrage aan leveren. Daar zet de ChristenUnie in Overijssel op in. Hoe kunnen wij de burger, de ondernemer, de vakman, de overheden betrekken en klaar maken voor bij de circulaire economische opgave tot 2050. De prijs voor de meest circulaire onderneming helpt om te laten zien wat bedrijven op dit terrein presteren. We hebben innovatieve ambassadeurs nodig die het voortouw nemen. Dat was de reden om te komen tot de prijs voor de meest circulaire onderneming. Een jaar geleden is al een motie van de ChristenUnie aangenomen om in 2030 alle afval in Overijssel te hergebruiken. Hier gaat het ook om gedrag en bewustwording bij de consument als eindgebruiker van veel grondstoffen. En zo is er meer te doen in het regionaal economisch beleid bijvoorbeeld door een deel van de innovatie middelen speciaal te richten op circulaire economie. Hergebruik van spaarzame grondstoffen moet doodnormaal worden.

Jan Westert, fractievoorzitter van de ChristenUnie Overijssel

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Ik hoop echt dat CU bij de volgende verkiezingen in de
  achterhoede aansluiten.

  Ondernemers beperken met vreemde religieuse sluitingstijden
  gaat ECHT niet meer passen voor Zwolle.  ⚠️ Meld

 2. Hikje, betekend dat een eenmanszaak de hele week moet werken en nooit rust heeft. Daarnaast geldt een weekendtoeslag van 200% in de zondag dus indien ondernemer iemand inhuurt, werkt hij feitelijk twee dagen voor niets.

  Zomaar een argument.


  ⚠️ Meld

 3. Goeie vraag Jasper, wel een eenmans zaak moet natuurlijk
  de hele week werken, dag en nacht zelfs, tenminste als
  de eenmanszaak dat wil en daar lol in heeft.
  Dat maak je zelf immers uit.  ⚠️ Meld

 4. Hikje, dit onderwerp is al zó ontzettend uitgemolken hier op weblog zwolle. Al deze argumenten zijn al tig keer de revue gepasseerd.

 5. Prima initiatief, maar behartig aub ook de belangen van de Zwollenaren en onze buren wat beter inzake Lelystad Airport.

  Vliegtuigen die op 900-1.800 meter hoogte overvliegen hebben een enorme impact op onze gezondheid en het milieu. Dit staat haaks op het streven naar een duurzame circulaire economie.  ⚠️ Meld

 6. Vliegtuigen komen er toch wel. Onze burgemeester interesseert het zoals zo vaak geen moer. Hij moet nog een paar jaartjes handen schudden en een poging doen om vriendelijk over te komen, dan met pensioen.


  ⚠️ Meld

 7. Ik begrijp nooit zo goed waarom mensen denken dat als je op Zondag de winkels open doet, dit meer geld oplevert. Waar komt dat geld vandaan dan en waar blijft dat zelfde geld nu?
  Wie kan mij dit uitleggen?


  ⚠️ Meld

 8. Bericht door Kafka Airport, op 31 augustus 2017 21:50

  Prima initiatief, maar behartig aub ook de belangen van de Zwollenaren en onze buren wat beter inzake Lelystad Airport.

  Vliegtuigen die op 900-1.800 meter hoogte overvliegen hebben een enorme impact op onze gezondheid en het milieu. Dit staat haaks op het streven naar een duurzame circulaire economie.

  Het maakt niet uit op welke hoogte of waar een vliegtuig vliegt. Die impact op onze gezondheid en het milieu heeft het toch wel.
  Misschien gaat de opkomst van elektrisch vliegen hier wel verandering in brengen. Meerdere fabrikanten zijn al druk daarmee aan het experimenteren. Voorbeeld: Dit is het eerste elektrische passagiersvliegtuig


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.