Goed project, onvoldoende geld?

Zwolle – Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle stelt geld beschikbaar voor projecten die zijn gericht op de Zwolse jeugd tot 26 jaar. Het doel hierbij is om de ontwikkeling van de jeugd te ondersteunen. Op cultureel, intellectueel en sportief vlak.

20170712_8527_web.jpg 

De jeugd heeft de toekomst en daarin wil men investeren. Vaak leunen goede initiatieven volledig op vrijwilligers. De menskracht is aanwezig, maar niet de financiële middelen. Het is zonde als hierdoor een goed project niet verder kan worden ontwikkeld.

Tot 1953 woonden ouderloze kinderen in het Hervormd Weeshuis aan de Broerenstraat. Daarna zijn de bezittingen van het weeshuis overgegaan in een stichting. Deze stichting beheert het geld dat het weeshuis door de eeuwen heeft verworven. Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tot doel om haar jaarlijkse netto-opbrengsten op een eigentijdse manier in te zetten als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Elke stichting, vereniging of particulier kan een aanvraag indienen voor een op de Zwolse jeugd gericht project.

Hebt u een goed initiatief voor de Zwolse jeugd en wilt u een aanvraag indienen? Dat kan. Enkele tips:
– uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat met het project wordt voorzien in een behoefte.
– dien uw aanvraag op tijd in (zie hieronder).
– het project mag niet als doel hebben om inkomsten (loon) binnen te halen.
Hebt u vragen, stuur dan een mail naar secretariaat@hervormdweeshuiszwolle.nl of bel op werkdagen tussen 9.00u en 17.00u naar 06-22340330.

Aanvragen worden jaarlijks tijdens vijf bestuursvergaderingen beoordeeld. Voor elke vergadering geldt een sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen. Het indienen van een aanvraag kost tijd en de sluitingsdata worden strikt gehanteerd, dus begin op tijd en lever de aanvraag zo ruim mogelijk voor de sluitingsdatum in. Op deze manier kunnen eventuele onduidelijkheden nog voor de bestuursvergadering worden afgehandeld zodat het bestuur een beslissing kan nemen over uw aanvraag.
Let op: een project moet plaatsvinden na de sluitingsdatum.

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het insturen van aanvragen is donderdag 28 september a.s.
Kijk voor meer informatie op www.hervormdweeshuiszwolle.nl. Volg ons op Facebook (www.facebook.com/weeshuiszwolle.nl) en Twitter (www.twitter.com/weeshuiszwolle.nl)

Meer info:
Website: www.hervormdweeshuiszwolle.nl
Facebook: facebook.com/weeshuiszwolle

 

Artikel delen: