Samenwerking Ontdek Autisme Stichting Empower

Zwolle – Op dinsdag 5 september 2017 hebben Ontdek Autisme en Stichting Empower een samenwerkingsovereenkomst getekend inzake verdere optimalisering van de aangeboden dienstverlening. Zo gaat Ontdek Autisme zich specifiek richten op het aanbieden van trainingen en zullen aanvragen voor begeleidingen en andere ondersteuning doorverwezen worden naar Stichting Empower.

samenwerkingsovereenkomst_getekend_door_ontdek_autisme_en_stichting_empower..jpg

Andersom zal Stichting Empower, behalve Rots en Water en PMT, voor alle trainingen doorverwijzen naar Ontdek Autisme. Daarnaast zal een groot gedeelte van de coördinatie hieromtrent door Empower verzorgt worden. Jasper Kok-Roosjen; "Samengevat komt de samenwerking erop neer, dat beide partijen gaan doen waar ze goed in zijn. Ontdek Autisme gaat zich nog meer richten op het ontwikkelen en verzorgen van trainingen en lezingen op het gebied van autisme, terwijl Stichting Empower de verdere optimalisatie van de organisatie op het gebied van na-schoolse opvang, begeleiden, logeren, wonen en dagbesteding voortzet voor mensen met een autisme spectrum stoornis." Stichting Empower is blij met deze ontwikkeling: "Wij zijn gewend onze diensten in eigen hand te organiseren. Alleen als wij ervan overtuigd zijn, dat een samenwerking de dienstverlening ten goede komt dan wijken wij daarvan af. Ontdek Autisme is voor ons zo’n partner" zegt Wilco Voulon, directeur bestuurder van Stichting Empower."

Ontdek Autisme

Kijk niet naar het gedrag, maar naar de oorzaak. Voor mensen met autisme maakt dat vaak een wereld van verschil. Onder de oppervlakte kunnen zoveel redenen zijn waarom iemand niet in balans is. Door daar aandacht voor te hebben, wordt de kloof tussen mensen mét en mensen zonder autisme een stuk kleiner. Ontdek Autisme geeft trainingen en lezingen aan professionals en particulieren. Ons doel is om meer inzicht in en begrip over wat autisme is te geven. Ons Autismekompas helpt daarbij. Daarnaast begeleiden en coachen we mensen met autisme. Kijk voor meer informatie op: www.ontdekautisme.nl

Stichting Empower – De kracht van autisme

Empower betekent zoveel mogelijk eigen regie voeren, zelfstandig beslissen. Stichting Empower zet zowel mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) als hun begeleiders in hun kracht. Het symbool van de Stichting is opplussen; streven naar verbetering en groei in ontwikkeling vanuit succeservaringen. De jongere zelf staat centraal tijdens de begeleiding. Wat en hoe wil iemand leren? Door te zorgen voor een goede vertrouwensband tussen jongere en pedagogisch medewerker, ontstaat een veilige sfeer waarin de jongere zich kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en bij praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Kijk voor meer informatie op: www.stichtingempower.nl

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Klinkt goed, tegelijkertijd mis ik iets: vacatures.
    Er zijn legio mensen met autisme die normaal of hoog begaafd zijn maar vastlopen in werk of zelfs maar het zoeken naar werk.
    Het lijkt mij dat dit meer aandacht verdient dan ik kan opmaken uit het stuk hier boven.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.