Restauratie kap Broerenkerk Zwolle

De kap van de Broerenkerk in Zwolle moet gerestaureerd worden. De kap is aangetast door de bonte knaagkever en bruinrot. Wethouder Kenkhuis nam vrijdagmorgen met een selekt gezelschap een kijkje onder de kap van de kerk om aldaar informatie te verstrekken over wat er zoal plaats gaat vinden. 


Voorbeeld van een trekbalk die aangestast is. Het is geen zaagsel, maar fijn afval, dat de insecten achterlaten. Het ‘bewijsmateriaal’ is subtiel, maar wel degelijk aanwezig, dus haast met de renovatie is geboden.

Volgens wethouder Kenkhuis is de restauratie hard nodig. Als de restauratie nog langer duurt kan de kap snel verrotten. De restauratie kost ongeveer een half miljoen euro. Het bedrag van € 288.000,- wordt betaald door gemeente Zwolle. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het bedrag. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de kerk zelf. Naast de wethouder gaf de heer Teunis van Monumentenzorg een toelichting over de restauratie van de Broerenkerk, die vanaf half januari 2008 plaats moet vinden en vijf maanden gaat duren.


De kap van binnenuit gezien. Te zien zijn de links stapelende dakpannen. Vrij zeldzaam. Op de gemeentewerf zijn nog maar enkele van deze pannen, dus tijdens de renovatie blijven deze pannen liggen.


Het afval van de insecten, die verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de balken, waardoor een renovatie nodig is.

Artikel delen:

Reageer