D66 blij met buitengebied station Stadshagen

Zwolle – Maandag 11 september besluit de gemeenteraad over de tijdelijke aanleg van het P+R terrein aan de Tippezijde bij het station Stadshagen. Dee D66-fractie heeft zich altijd ingezet voor een betere spreiding van verkeersfuncties rondom het station dat in aanbouw is en ziet hiermee een wens in vervulling gaan.

Met het besluit van vanavond wordt de inrichting van het gebied niet alleen verkeersveiliger maar ook beter voorbereid op de toekomst. Door de aanleg van 42 tijdelijke parkeerplekken aan de Tippezijde wordt extra verkeers- en parkeerdruk ter hoogte van basisschool de Schatkamer teruggedrongen. Het plan biedt de mogelijkheid aan forenzen uit de wijde omtrek om hun reis met openbaar vervoer te vervolgen.
Dit besluit wordt genomen nadat de voltallige gemeenteraad in februari dit jaar de motie van D66 en VVD hierover aannam. Begin 2016 nam de raad al twee D66-moties aan over snelheidsbeperkende maatregelen en spreiding van verkeersfuncties. Aan snelheidsbeperkende maatregelen werd in het definitief ontwerp Kamperlijn van februari dit jaar al voldaan. Met de tijdelijke aanleg van het P+R-terrein is nu ook de tweede belangrijke wens van omwonenden in vervulling gegaan.

De D66-fractie is er over te spreken dat in het voorliggende besluit ook een doorkijkje wordt gegeven naar de toekomstige ontwikkeling van de Tippe. De toekomstige invulling houdt rekening met het realiseren van een stedenbouwkundig accent om Tippe-zuid te ontwikkelen tot een multifunctioneel entreegebied voor auto, trein en fiets. In een stemverklaring gaf Claudia van Bruggen aan dat D66 ervan uitgaat dat omwonenden en andere belanghebbenden opnieuw tijdig en intensief worden betrokken bij de toekomstige inrichting van het gebied.

Artikel delen: