Gemeente akkoord met dijkverhoging

Zwolle – De stadsdijken langs de oostoever van Voorst, het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water bij Holtenbroek zijn te laag en bieden bij hoog water onvoldoende veiligheid voor de Zwollenaren. Het Waterschap Overijsselse Drentse Delta wil de stadsdijken versterken en ophogen, maar de afgelopen maanden is door hetzelfde waterschap aangegeven dat ook een waterkering in het Zwarte Water een te hoge waterstand kan tegengaan. Een Zwartewaterkering is echter wel een duurdere oplossing.

Voor de zomer hebben een aantal bewoners van Holtenbroek aangegeven de voorkeur te geven aan de Zwartewaterkering zodat de dijk langs de Klooienberglaan niet hoeft te worden verhoogd en dit uniek stukje Zwolle met zijn mooie bomen en mooi uitzicht behouden kan blijven. Daarnaast liggen een aantal bedrijven buitendijks en ook deze ondernemers willen beter beschermd worden tegen hoge waterstanden. 

Het waterschap heeft over de stadsdijken overleg gehad met het gemeentebestuur van Zwolle en in een nota aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten dat ze akkoord gaat met de verhoging van de stadsdijken. "Dijkversterking is voor de gemeente Zwolle een aanvaardbare oplossing." Wel stelt de gemeente als voorwaarde dat aanwonende burgers en bedrijven door het waterschap verder moeten worden geïnformeerd over de gevolgen van de dijkverhoging in hun buurt. Voor de gemeente is het van belang dat de belangen van de wijkbewoners en ondernemers worden meegenomen in de besluitvorming door het waterschap.
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap neemt op 26 september een besluit en zal daarbij rekening houden met de opmerkingen van de gemeente Zwolle.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Precies,
    Pak alle dijken, oost en west tegelijk aan. Hoe zit dat trouwens in Frankhuis (nieuwbouw )? Daar wordt op en rond de dijk gebouwd. Wat als de boel daar de hoogte in moet?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.