Multidisciplinaire oefening hulpdiensten met KPN

Zwolle – Op dinsdag 12 september 2017, houden hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en KPN tussen 19.00 en 21.30 uur een grootschalige oefening bij het KPN gebouw aan de Pieter Steijnstraat 110 in Zwolle. Het gaat om een veldoefening, waarbij de hulpverleningsdiensten en medewerkers van KPN worden geconfronteerd met een in scène gezette brand. Het is belangrijk dat deze diensten goed zijn voorbereid op eventuele calamiteiten op deze locatie.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met loeiende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn niet te zien. Wel zijn activiteiten zichtbaar in en rondom locatie Pieter Steijnstraat 110 in Zwolle. Er wordt ook gewerkt met zogenaamde oefenrook, daar hebben bewoners geen last van. De oefening lijkt erg op de werkelijkheid: de schaalgrootte en de aansturing vanuit de Meldkamer Oost Nederland (MON) komen beiden overeen met een echte calamiteit. De hulpverleners moeten gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de in scène gezette brand te bestrijden en de slachtoffers op te vangen. Medewerkers van KPN nemen ook deel aan de oefening. Zij doen zo ervaring op met het bestrijden van een interne calamiteit in samenwerking met de hulpverleningsdiensten. Er worden tijdens de oefening geen wegen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. De veiligheid in de regio en in het bijzonder Zwolle, blijft tijdens de oefening natuurlijk gewaarborgd. Als er in Zwolle of ergens anders in Veiligheidsregio IJsselland zich een echte ramp of groot ongeval voordoet, kan de oefening geheel of gedeeltelijk worden stopgezet.

Artikel delen: