Samen naar een gezonder Zwolle

Zwolle – Het Zwols gezondheidsbeleid heeft de afgelopen jaren haar vruchten afgeworpen. Toch is een gezonde leefstijl nog niet voor iedereen vanzelfsprekend, terwijl gezondheid juist zo belangrijk is. Gezonde mensen kunnen goed deelnemen aan de samenleving, ze hebben (vrijwilligers)werk of helpen bijvoorbeeld hun naasten of dierbaren. Daarom formuleert gemeente Zwolle in haar nieuwe gezondheidsbeleid 2017 – 2021, Samen naar een gezonder Zwolle, de speerpunten voor de komende jaren. Het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen krijgt hierin specifiek de aandacht.

Het beleid bouwt voort op de resultaten die de afgelopen jaren met Zwolle Gezonde Stad zijn behaald. Gezondheid wordt door veel factoren bepaald. Niet alleen door leefstijlgedrag zoals voeding en bewegen, maar ook door de fysieke en sociale omgeving waarin mensen zich bevinden. Door al deze verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid, is het van belang om gezondheid met een breed spectrum aan partijen de bevorderen. In Zwolle gebeurt dit, samen met publieke en private partners, voor het grootste deel heel gericht op buurt- en wijkniveau.

Iedereen verdient een kans op een goede gezondheid. Alleen is die niet voor iedereen even makkelijk te realiseren. Zo is er een verschil in levensverwachting van zes jaar tussen mensen met een hoger inkomen en opleidingsniveau en mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau. Gemeente en haar partners zetten daarom in op het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Aandacht voor beperktere gezondheidsvaardigheden is hierbij belangrijk. Ruim 25% van de Nederlandse bevolking heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij meer moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie over hun gezondheid. Een onderdeel van lage gezondheidsvaardigheden is laaggeletterdheid. Daarom richt het beleid zich op vergroten van de bewustwording van het probleem bij professionals, mantelzorgers en vrijwilligers en op de verbetering van de signalering en doorgeleiding.

Omdat gezondheid door zoveel factoren wordt bepaald, krijgt het ook een plek in verschillende andere beleidsdomeinen. "Zo houden we bij de inrichting van de omgeving rekening met veiligheid, gezondheid en levensloopbestendigheid. Op deze manier willen we voldoende bewegen gemakkelijk en voor de hand liggend maken", legt wethouder Ed Anker uit. "Gezondheid krijgt bovendien een plaats in de nieuwe Zwolse omgevingsvisie. Verder gaan we de samenwerking aan met het beleidsdomein bereikbaarheid, gericht op de verschillende initiatieven die er zijn rondom fietsen. Door gezondheid, recreatie en bereikbaarheid te koppelen, ontstaat er een win-winsituatie. Het stimuleert mensen om dagelijks meer te bewegen." Het college stemde vandaag in met de nota en legt deze voor besluitvorming aan de raad voor.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Gezonder Zwolle. Mooie verhalen altijd als het over de bezorgdheid over ons milieu en onze gezondheid gaat. Maar het blijft allemaal komedie. De lokale overheid roept wat en doet soms wat (meestal moet je het zélf doen). Maar wel vanaf 2019 een partij smerige en lawaaiige vliegtuigen over je hoofd. Gezondheid!>:(


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.