Informatieavond voor politieke partijen

Zwolle – In maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om politieke partijen aan inspiratie te helpen voor het verkiezingsprogramma op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg organiseert het Cluster GGZ een bijeenkomst waarop veel actuele thema’s worden besproken. Geïnteresseerde inwoners van Zwolle zijn op deze avond als toehoorder van harte welkom.

De avond vindt plaats op dinsdag 26 september 2017 in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis van de gemeente Zwolle, Grote Kerkplein 15. De inloop is vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst zelf begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Na afloop is er een borrel. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld beschermd wonen, ervaringsdeskundigheid, de omgang met verwarde personen en dagbesteding GGZ. Onder andere Sibrand Hofstra, Arnold Messelink en Erwin Kamp verzorgen bij elke gespreksronde een korte, prikkelende presentatie.

Inwoners die op het gebied van de GGZ een tip, suggestie of voorstel hebben voor het verkiezingsprogramma van de politieke partijen kunnen dit mailen naar vanderheijden@vdhtxt.com.

Aanmelden voor de bijeenkomst is nodig en kan via hetzelfde emailadres.

Wat is het Cluster GGZ?
Het cluster GGZ is een belangrijke informatiebron voor de Participatieraad Zwolle op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Doel van het Cluster GGZ is om informatie en wensen van cliënten uit de dagelijkse praktijk op te halen. Het Cluster streeft een collectieve belangenbehartiging na voor alle direct betrokkenen en cliënten van de GGZ.
Het Cluster GGZ bespreekt bijvoorbeeld wat nieuw beleid of nieuwe regelgeving betekent voor de Zwolse inwoners. Het Cluster bespreekt wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan – en moet. We denken daarbij vanuit het cliëntenperspectief.

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.