SP wil papiercontainer kringloop Zuid terug

Zwolle – De Zwolse SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het beperken van de papierinzameling bij de kringloop aan de Nieuwe Deventerweg in Zwolle Zuid. De container is nu alleen nog op woensdag en vrijdag beschikbaar. De SP heeft al verschillende klachten ontvangen en dringt er bij het college op aan de container zeven dagen per week beschikbaar te maken en vaker te legen om overlast tegen te gaan.

SP-fractievoorzitter Brammert Geerling: "Omdat de papiercontainer geregeld vol zit, zetten mensen hun papier naast de container neer. Om dan maar op minder dagen in te zamelen, is natuurlijk de omgekeerde wereld. Die container moet gewoon vaker worden geleegd. Het voorziet duidelijk in een behoefte, anders zat hij niet altijd vol. De gemeente wil dat iedereen afval scheidt, maar wanneer mensen dat doen, wordt het ze moeilijk gemaakt dat kwijt te kunnen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?"

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde wil de SP vragen stellen over de ernstige inperking van de mogelijkheid oud papier weg te brengen bij de Kringloop aan de Nieuwe Deventerweg in Zwolle Zuid.

Inleiding
Op het terrein van de Kringloop aan de Nieuwe Deventerweg in Zwolle Zuid staat al lange tijd een grote papiercontainer. Deze zit geregeld vol waardoor mensen hun papier naast de container achterlaten. Hierop heeft de gemeente besloten de container alleen nog op woensdag en vrijdag tussen 09:00-16:30 beschikbaar te stellen. De SP is niet blij met deze ontwikkeling. Al langere tijd dringt de SP er op aan scheiden van afval makkelijker te maken en hier voorzieningen voor te treffen. De papiercontainer in Zuid is daarbij specifiek benoemd. Deze voorziet duidelijk in een behoefte, niet alleen van mensen die nu geen andere mogelijkheid tot scheiding hebben, maar ook voor mensen die dat wel hebben en grotere stukken papier/karton wegbrengen. De SP heeft inmiddels meerdere klachten ontvangen over deze maatregel.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Waarom heeft het college er niet voor gekozen de papiercontainer vaker te legen?
2. Is het college het met de SP eens dat deze maatregel haaks staat op het Gemeentelijk Grondstoffenplan en de inzet van de gemeente in te zetten op 100% afvalscheiding?
3. Is het college bereid op korte termijn deze fout recht te zetten en de papiercontainer dagelijks beschikbaar te stellen en regelmatig te legen?
4. Klopt het dat de container geregeld voor de genoemde eindtijd van 16:30 al weg is gehaald? Zo ja wat is de reden hiervoor?

Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met duurzame groet,

Namens de SP-fractie
Brammert Geerling

 

Artikel delen:
Reacties 42
 1. Waar heb ik dat geschreven? Logisch denken laat je dus graag aan anderen over zo te lezen.

  Hoe zit het met andere papiercontainers in Zwolle? Of is het in belang van een sp lid die toevallig in de buurt woont of een belang heeft bij de kringloop? Berkum, Aa-landen. Worden deze nu ook minder vaak geleegd? Haal ik niet uit de punten van dhr. Geerling.  ⚠️ Meld

 2. Jasper_Bos,

  Oh, je had het over de halve wereld die in brand staat, en toen moest ik aan de oorlog in Syrië denken. Maar ik begrijp nu dat je de papiercontainers in andere wijken bedoelde. Mag hoor, ieder z’n prioriteiten.


  ⚠️ Meld

 3. zoblijkt maar weer dat de sp de realiteitszin volledig bijster is. ik had dit vermoeden al destijds bij raadslid siderius. die zat naar mijn mening liever te slempen in de studentensoos.


  ⚠️ Meld

 4. Misschien willen de meer verlichten onder ons even uitleggen wat er zo logisch is aan het verwijderen van de container? Blijkbaar snappen zij iets wat de SP en mij ontgaat.


  ⚠️ Meld

 5. Waar in het artikel staat dat de papiercontainer in zijn geheel wordt verwijdert?

  Hier wat vragen met realiteitszin en met een beetje logisch nadenken:

  1. Waarom kunnen de mensen papier niet inzamelen op de nieuwe gestelde tijden zoals is aangegeven? U kunt toch ook niet de grijze of groene container de hele week aan de straatkant zetten?
  2. Waarom wordt alleen het inzamelpunt bij de kringloop Nieuwe Deventerweg genoemd? Heeft de heer Geerling ook onderzoek gedaan naar andere inzamelpunten en wat is de conclusie hieruit?
  3. Omdat de container niet weg is gehaald, is er geen sprake van een fout of een ernstige inperking zoals de heer Geerling stelt. Ook artikel 45 is daarom niet aan de orde.  ⚠️ Meld

 6. Dat de sp het nu pas opvalt. Gemeente (en vooral de rova) zijn al jaren bezig het de burger zo lastig mogelijk te maken hun afval aan te bieden. Kijk maar naar de vele vuilnisbakken die verwijderd zijn, inzamelings-containers die zover weg geplaatst worden dat alleen de diehard milieu bewuste medemens de moeite neemt er heen te gaan op hun dagelijkse hardloop rondje. Dan heb je ook nog eens te maken met overvolle containers die haast nooit geleegd worden en de “hoe pesten we de burger het beste formule” is een succes.


  ⚠️ Meld

 7. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrgggghhhhhhhhhh niet wéér!!!

  NEE!

  Ik ben RietPluim en ik reageer alléén onder de naam RietPluim.

  Sorry hoor, ik ben die vraag nu zat. Sockpuppeting doe ik niet aan. Dat is meer de stijl van die extreemrechtse idioten die hier de reactieruimte vervuilen.


  ⚠️ Meld

 8. De SP is absoluut niet mijn partij. Het gedachtegoed vind ik verschrikkelijk en soms zelfs beangstigend, maar het commentaar op de papier container is wel terecht. De gemeente en de Rova zetten stappen naar een diftar systeem (betalen voor afval), maar dit voor het oog eenvoudige probleem wil men niet oplossen? Geerling moet eigenlijk bij de CU zijn, de initiatiefnemers en grote voorstanders van Diftar in Zwolle. Helaas geeft die partij nooit thuis, en hebben waarschijnlijk voor hun kiezers een ander inzamelingssysteem ontwikkeld in combinatie met de wekelijkse kerkgang.  ⚠️ Meld

 9. De contrasten in reacties op dit artikel lezende zijn alweer waarneembaar. Een sterke scheidslijn tussen links en rechts. Mensen het gaat enkel en alleen maar over het feit omtrent het wel of niet op tijd ledigen van een papiercontainer. Het is niet de derde Wereldoorlog, inslag van een gigantische komeet, waterrampen, hongersnood, aardbevingen etc. etc. Dit is een lokaal probleem(pje) dat niet onder deze categorie valt.


  ⚠️ Meld

 10. Ja Erik, ik snap het ook niet. Mijn papier gaat netjes in de blauwe container die tweewekelijks geleegd wordt.
  Waarom gebeurt dat in die wijk anders?


  ⚠️ Meld

 11. Vind dit wel een goed punt

  Mijn papier gaat netjes in de blauwe container die tweewekelijks geleegd wordt.
  Waarom gebeurt dat in die wijk anders?

  Waarom schijnbaar nog steeds geen uniforme inzameling in Zwolle?


  ⚠️ Meld

 12. Soms komt het voor dat de papier container vol is of dat men vergeten is de papier container op tijd aan de straat te zetten. Je kunt er dan voor kiezen om het in de grijze container/gezamenlijke rest container te deponeren of je nam de moeite om het weg te brengen naar de kringloop. De bak werd ook gebruikt door zzp??ers die milieubewust papier wilden scheiden. De bak werd veel gebruikt! Het beleid in Zwolle is om op een consument/ burger onvriendelijke wijze, zo veel mogelijk geld binnen te harken. Dom!! Zodadelijk gaat iedereen afval dumpen in de afvalbakken aan de snelweg.


  ⚠️ Meld

 13. Dit beleid is al een tijdje aan de gang overigens. Het aantal gemeentelijke afvalbakken in Zwolle is substantieel verlaagt in vergelijking met 10 jaar geleden. Afval inzameling in Zwolle is verworden tot een verdienmodel. Daar heb ik niets op tegen, maar ik wil dan wel het resultaat terug zien in mijn gemeentelijke afdracht of in werkgelegenheid voor zwakkeren in de samenleving. Nu wordt het geld gebruikt voor hobby projectjes van de CU en de PVDA en betaald de Zwolse burger een premium prijs voor een waardeloze dienst. Daar pas ik voor.


  ⚠️ Meld

 14. Met hobby projectjes van de CU bedoel ik O.a. het kostbare windmolen plan dat er niet kwam. Weet dat er met dit geld een behoorlijk aantal gehandicapten en andere mensen met een behindering op de arbeidsmarkt een kans hadden kunnen krijgen…. de verkiezingen kunnen mij niet snel genoeg komen.


  ⚠️ Meld

 15. Beste Dick, ik verwacht er weinig van. De man kan als persoon aardig zijn, zijn denkbeelden zijn niet de mijne. Ook de CU is in mijn ogen een nare partij. Het GPV geluid klinkt nu nog steeds.


  ⚠️ Meld

 16. Kan heel ver met je mee KJ (Gerard Schutte haha). In die tijd hing er voor ons raam ook altijd een oranje poster voor het raam….SGP (Akse oid). Je zult begrijpen dat ik nu heel ver van de SGP sta. Ben het in elk geval met Michiel’s denkbeelden over “rentmeesterschap” eens.


  ⚠️ Meld

 17. Rentmeesterschap in de zin van duurzaamheid is prima. Duurzaam staat alleen niet gelijk aan de portemonnee van de burger. Helaas wordt dit vaak door veel partijen wel gelijk gesteld! De gemeente en de Rova hebben ingezet op interne procesoptimalisatie, met als doelstelling het rendement (winst ROVA) te verhogen. In 2016 werd er door de ROVa 6,83 Mln uitgekeerd als dividend. De totale winst van de ROVA bedroeg: ??9.142.248,75 in 2016? Het legen van een containertje is lastig en de ROVA wil er graag van af. Willigen heeft geen belang bij deze container, maar wil graag geld genereren om ⤽sexy⤝ plannetjes te bekostigen… We gaan het wel zien, Dick.


  ⚠️ Meld

 18. Ik heb zojuist de begroting gelezen voor de vaststelling van de afvalstoffen heffing 2016 van de gemeente Zwolle. Er wordt volgens mij aan twee kanten op de burger verdiend door de gemeente Zwolle. Zoals eerder geschreven, is de gemeente Zwolle aandeelhouder in de Rova. De Rova genereert winst. Maar ook op de vaststelling van de gemeentelijke afvalstoffenheffing word er ook nog wat geld verdiend? De baten zijn hoger dan de afvalstoffen lasten. Dit zijn volgens mij geen afrondings verschillen. Dit is volgens mij niet de bedoeling, het moet 100% kostendekkend zijn. Er hoeft geen winst behaald te worden.


  ⚠️ Meld

 19. Een overheid moet kostendekkend werken en heeft geen doelstelling winst te maken. Een dominee of een koopman heeft daar niets mee te maken. De overheid is ingesteld om enkel publieke zaken te regelen. Indien gewenst kan een overheid ook maatschappelijke taken krijgen, waar een aparte opslag voor telt. Persoonlijk pleit ik ervoor om zo min mogelijke maatschappelijke doelen bij de overheid neer te leggen, maar dit door andere (vrijwillige) organisaties te laten doen. Die organisaties worden dan ook gedwongen om hun eigen broek op te houden en de noodzaak van het doel goed te verkopen. Op het gebied van afval verwerking, wil ik een kostendekkende klantvriendelijke oplossing. Wanneer ik voor een duurzame oplossing een opslag moet betalen, prima. Bij afvalverwerking is het gelijke monniken en kappen, het afval van een arm iemand is niet anders als van een rijk iemand.


  ⚠️ Meld

 20. Het legen van deze oudpapier container is eigenlijk een no-brainer. Er zit hoogwaardig oud papier in, wat geld op levert. Kosten/baten gezien kan het prima uit! Daarnaast is men milieubewust bezig, scheiden van afval. Orginisatorisch is het vervelend en daar wil de Rova van af. Besteed het dan uit aan GDF suez, dit bedrijf neemt de service met liefde over van de Rova. Zij zijn vast ook bereid om andere publieke over te nemen. De Rova en de gemeente moeten goed begrijpen dat de Rova geen commercieel bedrijf is. Lastige/ niet efficiënte dingen horen ook bij de taak. Daar betalen we als burger voor, een premium prijs.


  ⚠️ Meld

 21. Dick, bekijk deze internet pagina maar eens: https://www.rova.nl/jaarverslag Het bedrijf Rova wil aandeelhouders rendement genereren, terwijl de organisatie niets anders is dan: een publieke dienstverlener. Het bedrijf is opgericht om de gemeentelijke afvalverwijdering efficiënter en effectiever te beheren en waar mogelijk te innoveren. Wanneer men het geld investeert in banen voor mensen met een beperking….. Daar hebben veel mensen vrede mee. En dat men daar iets voor moet betalen. Op dit moment is slechts 13% van het personeelsbestaand, iemand met een beperking op de arbeidsmarkt. Ik vind dit laag, dit kan makkelijk naar + 30%.
  Doordat Zwolle aandeelhouder is, kijkt men niet meer kritisch op de dienstverlening en houdt men ook nog kunstmatig andere partijen buiten boord. Wellicht kunnen die andere partijen de huidige dienst prima aan, wil men wel meer mensen met een beperking aan een baan helpen en doet men het wellicht ook nog voor een lagere prijs? Wij burgers zitten nu aan een dienst en een semi staatsbedrijf vast die, enkel voor winstmaximalisatie gaat en daar een zwaar belabberde service tegen overzet. Een kansloos verhaal, als je het mij vraagt. En daarom stap ik over mijn schaduw en steun ik in deze de SP.


  ⚠️ Meld

 22. Dick, ga het gesprek met Willegen maar eens aan en vraag hem maar eens waarom hij het zo belangrijk vind om rendement/winst te maken op afvalverwerking in de gemeente Zwolle 😉


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.