Club Cele over “is Zwolle voor iedereen”?

Zwolle – Dinsdag 26 september stelt Club Cele de vraag: Is Zwolle voor iedereen? Moeten we de letterlijke en figuurlijke grenzen van de stad bewaken? En zijn er daardoor ook doelgroepen, zoals mensen met een beperking of migranten, die worden buitengesloten? Tijdens de eerste VPRO Tegenlicht editie van het nieuwe seizoen, gaan we dat onderzoeken. We gaan in gesprek over Zwolle: is het voor iedereen?

Pestengasthuis is de naam van een voormalig gasthuis dat oorspronkelijk aan de buitenkant van de stadsmuur van Zwolle. Het gasthuis diende om mensen op te vangen die besmet waren met de pest. Toen Zwolle begon met groeien en de stadsmuren werden verplaatst bevond het gasthuis zich binnen de stadsmuren. Nadat de pestepidemie voorbij was, heeft het huis dienstgedaan als hospitaal voor soldaten en als gildehuis voor het weversgilde. Het pleintje voor het gebouw draagt nog steeds de naam Weversgildeplein. Bron: Wikipedia.

Uit dit voorbeeld uit de geschiedenis van Zwolle, komen verschillende vraagstukken over inclusiviteit naar voren. Is Zwolle voor iedereen? Vroeger had de stad een unicum ten opzichte van de rest van het land, door mensen met de Pest binnen de stadsmuren te houden. Gaan we nog steeds hetzelfde om met de kwetsbare groepen in de stad?

Hoe is Zwolle bijvoorbeeld inclusief voor migranten, vluchtelingen, expats en toeristen? Maar ook voor mensen met een handicap of beperking? Mensen die hier misschien tijdelijk of (semi-)permanent zijn of kwetsbaarder zijn en niet altijd zichtbaar zijn, maar wel zeker aanwezig. Voelt Zwolle zich verbonden of heerst er een wij-zij gevoel? Moet er een (letterlijk of figuurlijk) hek om Zwolle, of blijft de stad open met mogelijkheden en kansen voor iedereen? Kom langs en praat mee!

Femianne Bredewold is expertise rondom inclusie, zij doet onderzoek naar mensen met een psychiatrische of fysieke beperking. Majd Sahoud, geboren in Syrië en student aan Windesheim, deelt zijn ervaringen met de stad Zwolle, is deze inclusief of juist niet? Aditi Gupta [expat Windesheim] & Patricia Pechini [Expat Provincie Overijssel] zijn beide expats. Hoe vinden zij connectie met de stad als nieuwe Zwollenaar?

Club Cele | VPRO Tegenlicht Meet Up vindt plaats op dinsdag 26 september om 20.30 uur in de bovenfoyer van Café Foyé [Blijmarkt 25]

Wie zijn wij?

Club Cele is een dynamisch platform voor culturele verdieping en publieke programma’s met
een maatschappelijke context. Met een programmering van debat tot theatercollege en van
politiek café tot VPRO Tegenlicht Meet-up kunnen inwoners van de brede regio Zwolle er
wekelijks terecht voor de nodige dosis kennis, verdieping en inspiratie. Club Cele inspireert
de stad en is een vertrekpunt om te komen van denken naar doen.

Artikel delen: