CU Overijssel wil vuilstortplaatsen recyclen

Zwolle – De ChristenUnie Overijssel wil weten wat er met de vuilnisbulten in Overijssel gebeurt. Hoe zit het beleid in elkaar als het gaat om stortplaatsen die nog in gebruik zijn en wat is er aan nazorg nodig voor de voormalige stortplaatsen? Is het niet veel beter om die afgesloten plaatsen alsnog te recyclen en te verbranden? De Statenfractie van de ChristenUnie wil meer weten over de mogelijkheden en vraagt aan het College van GS om een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden.

Statenlid Sybren Stelpstra heeft namens de ChristenUnie Overijssel daarover vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Vuilnisbelten hebben altijd nazorg nodig om lekkage te voorkomen, zodat er geen vervuilende stoffen in het milieu voorkomen. Er zitten veel niet afbreekbare stoffen in het huisvuil, mogelijk ook chemisch afval. De stortplaatsen kunnen niet bebouwd worden. Ze moeten aan de boven- en onderkant hermetisch worden afgedicht. De bovenste afdeklaag moet eens per75 jaar worden vernieuwd. De Statenfractie van de ChristenUnie vraagt zich af of dat beleid nog wel van deze tijd is. Moet er niet veelmeer worden ingezet op ‘opruimen, recyclen en verbranden’. Op die manier wordt het voormalig vuil hergebruikt en kan worden benut voor stroomvoorziening. De ChristenUnie heeft begrepen dat er in Overijssel 250 van die oude vuilnisbelten zijn en dat er 153 zijn waar de provincie bevoegd gezag van is. Op basis van de vragen wil de Statenfractie zich een beeld vormen van de problematiek en de mogelijkheden verkennen of de verwerking van het oude afval geen beter optie is, dan het in de grond laten zitten.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Dit lijkt me best een goed idee. Ik heb het idee dat we in de toekomst zelfs betaald gaan worden voor ons ‘afval’. Dat ‘afval’ niet meer bestaat, als gemeente Zwolle investeert in een afvalscheidingsfabriek, kunnen ze goede winst maken en hoeven de burgers minder of geen afvalstoffenheffingen te betalen of kan er daarnaast zelfs geld vrijgemaakt worden voor andere zaken. Daarbij hoeven we dan gelijk niet meer tien containers voor allerlei diverse soorten afval bij huis en in de keuken te hebben en het ‘omgekeerd inzamelen’ wat erg lastig is, kan ophouden.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.