Windmolenpark Tolhuislanden - Foto: Hans van Eijsden
Windmolenpark Tolhuislanden
Foto: Hans van Eijsden

Burgerpanel hecht belang aan duurzame energie

Zwolle – Vrijwel alle Zwollenaren vinden het belangrijk om duurzame energie op te wekken en er is dan ook veel draagvlak voor het grootschalig opwekken van schone energie binnen de gemeente. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente vorige maand hield onder het Zwolse burgerpanel. Wel zijn er verschillen in de acceptatie van de diverse energiebronnen in de eigen omgeving.

De gemeenteraad besloot deze zomer dat in 2025 een kwart van alle benodigde energie in Zwolle duurzaam moet worden opgewekt en dat er 25% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. In 2050 moet Zwolle helemaal energieneutraal zijn en wordt alleen nog schone energie gebruikt.
De gemeente werkt nu aan een plan waarin staat hoe die ambitie gehaald kan worden. Een van de eerste stappen is het maken van een leidraad aan de hand waarvan ze toekomstige grote energieprojecten kan afwegen. Daarom wilde ze graag weten hoe Zwollenaren denken over grootschalige opwekking van energie uit zon, wind, waterkracht en aardwarmte. In september is daarom een enquête gehouden onder het Zwolse burgerpanel. Ongeveer een derde van de 3500 aangeschreven mensen heeft de vragenlijst ingevuld.

Op de vraag waarom mensen duurzame energie belangrijk vinden noemt 80% het tegengaan van klimaatverandering. Ook de gezondheid (62%) en onafhankelijkheid van buitenlands gas en olie (57%) zijn veel genoemde argumenten.

Bij de beoordeling van nieuwe projecten moet de gemeente in de eerste plaats rekening houden met de veiligheid van inwoners volgens het burgerpanel. Ook het geluid en zicht in de omgeving zijn belangrijke factoren, net als natuur en luchtkwaliteit. Er wordt minder belang gehecht aan de waarde van vastgoed of de uitstraling van Zwolle als moderne stad.

Als het gaat over grote energieprojecten in de eigen buurt, dan vindt 90% of meer van de inwoners zonneparken, warmtewinning uit de bodem en waterkracht acceptabel, al dan niet onder voorwaarden. Daarbij wordt met name aangegeven dat men er geen overlast van wil ondervinden. Ook voor windmolens in de eigen buurt is er draagvlak, maar wel minder: 23% van de Zwollenaren vindt windmolens sowieso acceptabel, 42% accepteert windmolens onder voorwaarden en 36% vindt windmolens niet acceptabel.

Wanneer er opbrengsten voortvloeien uit energiewinning vindt het burgerpanel dat óf de hele stad moet profiteren (43%) of dat de eigen energierekening omlaag moet (37%). Dat de buurt rond het project moet meeprofiteren is minder vaak (16%) genoemd.

De rol van de gemeente zou volgens de panelleden vooral moeten bestaan uit het informeren en betrekken van inwoners en het voorkomen van overlast. Minder belangrijk vinden ze het dat de gemeente zelf projecten start om energie op te wekken.

Het complete rapport is te vinden op www.zwolle.nl/opwekking-energie

Stadsgesprek
Gisteravond vond het tweede stadsgesprek Energie(k)! over schone energie in Zwolle plaats. De aanwezigen konden meedenken over de punten waar de gemeente rekening mee moet houden als er plannen komen voor grootschalige opwekking van energie.

De opbrengst van de stadsgesprekken wordt samen met de uitkomsten van het burgerpanel, de wijktour en de evaluatie van het windmoleninitiatief op Voorst gebruikt om de leidraad te maken waarmee de gemeente toekomstige grote energieprojecten kan beoordelen. Deze zal in november of december door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.