Avond over taal van verwarde medemens

Zwolle – Dit najaar bieden Zwolle Doet! en Travers Welzijn vrijwilligers en professionals weer een aantal scholingsmodules om zich verder te ontwikkelen. Deze modules gaan over communicatieve vaardigheden en begrip van voorkomende situaties waarin een hulpvrager zich kan bevinden. Als vrijwilliger, buurtgenoot of familielid, ben je immers je eigen instrument; het succes van goed contact, en omgang, met degene die hulp nodig heeft, wordt grotendeels bepaald door de manier waarop jij in staat bent hier mee om te gaan. Kennis, ervaring en vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol.

Tijdens de avond over taal van de verwarde medemens komen een aantal zaken aan de orde. Hoe herkennen wij als vrijwilliger verwardheid en de taal van verwardheid ? Wat is eigenlijk precies verward zijn? Hoe gaan we als vrijwilliger met verwarde mensen om. Zijn er handvaten en ervaringsverhalen? Er zijn immers zoveel verschillende verwarde mensen, dat een bepaalde aanpak niet helpt. We gaan in gesprek met elkaar, samen met ervaringsdeskundigen en professionals.

Trainer is Mink de Vries, van Klankbordcluster GGZ Zwolle en van het Diaconaal Platform Zwolle(DPZ) met als aandachtsgebied de wijken.

De avond is bedoeld voor vrijwilligers, maar ook andere betrokkenen zijn welkom. Deze avond vindt plaats op 12 oktober, van 20.00 uur tot 22.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaanlaan 20. Aanmelding via email gastvrijlevenZwolle@gmail.com, voor 12 oktober 17.00 uur!

Mocht u deze avond niet kunnen ? Reageer dan wel s.v.p. in verband met een mogelijke tweede avond over dit onderwerp.

Artikel delen: