Samenwerking ivm financiële uitbuiting IJsselland

Zwolle – Gedurende één jaar gaan de partners WijZ, Kadera en Veilig Thuis IJsselland in samenwerking met de gemeenten uit IJsselland zich inspannen om professionals uit te rusten om financiële uitbuiting onder ouderen tegen te gaan. Financiële uitbuiting is een nog onderbelichte, maar ernstige zaak van ouderenmishandeling. Ouderen moeten zich veilig kunnen voelen. Het project, wat ‘Voorkom financiële uitbuiting!’ heet, is een vervolg op een project uit 2012, toen werd in de regio IJsselland aandacht gevraagd voor ouderenmishandeling. Daaruit bleek dat er extra aandacht nodig is voor financiële uitbuiting. Het project is reeds gestart en loopt tot halverwege 2018. Het belangrijkste doel van het project is het duurzaam borgen van de aanpak van financiële uitbuiting onder ouderen in de regio IJsselland.

Uit een recente pilot, afgenomen in Zwolle en in zeven andere plaatsen in Nederland, bleek dat professionals en vrijwilligers na het project ‘Aanpak Ouderenmishandeling’ in 2012 soms nog handelingsverlegenheid voelen om financiële uitbuiting aan te pakken of te voorkomen. Dit heeft deels te maken met kennis over het thema financieel misbruik, maar ook werd aangegeven dat het niet voldoende duidelijk is welke handelingen professionals en vrijwilligers kunnen uitvoeren om het misbruik tegen te gaan. Er werd een gebrek aan verbinding tussen de diverse beroepsgroepen die bij financiële uitbuiting betrokken zijn geconstateerd.

Wat niet bij iedereen bekend is, is dat financiële uitbuiting een vorm van ouderenmishandeling is. Naar schatting zijn jaarlijks in Nederland zo’n 200.000 ouderen (personen boven de 65 jaar) het slachtoffer van ouderenmishandeling. Dit gaat om lichamelijke en psychische mishandeling, maar ook om verwaarlozing en financiële uitbuiting. Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Tijdens het project wordt er geïnvesteerd in het opzetten van netwerken waar aandacht- functionarissen van zorg- en hulpverleningsorganisaties, notarissen, banken en bewindvoerders onderdeel van uitmaken. Deze lokale netwerken worden in 2018 getraind met behulp van een ontwikkelde toolkit, gericht op het voorkomen en aanpakken van financiële uitbuiting. Kruisbestuiving van kennis en een verwijsroute tussen de financiële sector en hulpverleners zijn een belangrijke voorwaarde om handelingsverlegenheid tegen gaan.

Samenwerking

Projectpartner WijZ is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, Kadera organiseert de netwerkbijeenkomst en de trainingen. Veilig Thuis IJsselland is een belangrijke partner bij het ontwikkelen van de toolkit en op het gebied van casuïstiek. Het project is tot stand gekomen doordat de Stichting BRENTANO’s steun des ouderdoms, Stichting het R.C. Maagdenhuis en het Nationaal Ouderenfonds hier middelen voor beschikbaar hebben gesteld. Ook gemeente Zwolle heeft middelen beschikbaar gesteld voor het project. ‘’Het is fantastisch dat deze fondsen de middelen beschikbaar hebben gesteld, zodat we nu, vijf jaar later, een belangrijke vervolgstap kunnen zetten om financiële uitbuiting onder ouderen tegen te gaan”, aldus Aline Vos, projectleider vanuit WijZ.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.