20 jaar sporthal Zwolle-Zuid

Zwolle – Op woensdag 11 oktober 1997 opende de Sporthal Zwolle-Zuid haar deuren en bestaat daarmee dit jaar 20 jaar. Alle reden om daar op gepaste wijze aandacht aan te geven ware het niet dat de afgelopen jaren door het grotendeels verdwijnen van het bewegingsonderwijs een van de basissen onder de oorspronkelijke doelstelling van de sporthal is weggeslagen. Ondanks deze grote aderlating zijn het bestuur en haar halmedewerkers er toch in geslaagd het hoofd boven water te houden voor deze onmisbare accommodatie in Zwolle-Zuid.

Ontstaan Sporthal Zwolle- Zuid
In 1992 werd op initiatief van de Federatie SVI de eerste stappen gezet om tot realisatie van een sporthal in Zwolle-Zuid te komen. Het duurde nog tot 23 mei 1997 alvorens door de initiatiefnemer, organisator en stimulator wijlen de heer Jacob Post, de eerste steen gelegd kon worden. Artikel 2 van de statuten van de opgerichte stichting luidt dan ook: het bouwen, instandhouden en exploiteren van een sporthal in Zwolle-Zuid, teneinde te voorzien in de behoefte aan een dergelijke accommodatie ten behoeve van te Zwolle gevestigde sportverenigingen en scholen en andere gebruikers.

Op 11 oktober 1997 vond de officiële opening plaats en was Zwolle een prachtige hal rijker. Jarenlange besprekingen zijn hieraan vooraf gegaan, het bouwen van de hal was in 6 maanden gerealiseerd. Van 1998 tot en met 2013 heeft BDG Technisch Administratieve Diensten, als hoofdsponsor, haar bedrijfsnaam aan de sporthal verbonden. Door het beeïndigen van haar bedrijfsactiviteiten heeft de sporthal sindsdien geen hoofdsponsor. Vandaag de dag gaat de sporthal door onder de naam Sporthal Zwolle-Zuid.

De Sporthal Zwolle-Zuid door de jaren heen
De sporthal heeft haar bestaansrecht meer dan waargemaakt. Uiteenlopende (sport)activiteiten kunnen er plaatsvinden en hebben er door de jaren heen ook plaatsgevonden. De in Zwolle-Zuid gevestigde basisscholen waren dankbare gebruikers van de sporthal. Daarnaast behoren Volleybalvereniging SVI en de Gymnastiekvereniging Sparta al van het begin af tot de kerngebruikers. Handbalvereniging HV Travelbags gebruikt de sporthal eveneens voor al haar binnenactiviteiten en -wedstrijden. In de kleine zaal van de hal leidt Dans- en Balletschool Ria van Diffelen vanaf het eerste uur haar leerlingen op.

Uitdaging
Bij de oprichting van de sporthal was het bewegingsonderwijs en het kunnen gebruik maken van medewerkers onder de noemer "Melkertbanen" met bijbehorende (overheids)subsidies voorwaarde om de hal exploitabel te kunnen maken. Inmiddels beschikken (basis)scholen over eigen gymaccommodaties, waardoor het bewegingsonderwijs, grotendeels is vertrokken uit de sporthal. Ook zijn de destijds gesubsideerde banen vervangen door betaalde krachten.
De sporthal heeft dan ook te maken gehad met enkele moeilijke jaren , waarbij rode cijfers werden genoteerd.
Bezuinigingen en ander maatregelen hebben naast een proactieve benadering van de markt inmiddels weer geleid tot zwarte cijfers in 2017.
Niet alleen op door deweekse avonden , maar ook in de weekenden is er een bijna maximale verhuur/bezetting in de sporthal . De sporthal is een zeer geliefde (sport)accommodatie voor lokale en regionale verenigingen en instellingen
De grootste uitdaging ligt vooral in het opvangen van het wegvallen van bewegingsonderwijs overdag. Maar ook daar worden inmiddels goede resultaten geboekt.

Het blijft derhalve een hele uitdaging om de sporthal exploitabel te houden.

ToekomstperspectiefDe sporthal behoort tot de best geoutilleerde en onderhouden accommodaties van Zwolle. 

Gezien het verenigingsleven en het gebruik van de hal zal het daarom ondenkbaar zijn als de sporthal haar deuren zou moeten sluiten. Haar bestaansrecht en onmisbaarheid vormen dan ook de basis voor de jaarlijkse gesprekken met de gemeente om de hal in stand te houden.
Of dat onder dezelfde condities kan blijven is voor het bestuur een grote uitdaging.
Als bestuur zijn wij voortdurend bezig om, samen met onze enthousiaste halmedewerkers, het onze gebruikers naar de zin te maken zodat zij met plezier nog jaren gebruik kunnen maken van deze mooie sporthal.

Mogelijkheden tot het realiseren van maatregelen om een energieneutrale sporthal te bewerkstelligen(zoals het plaatsen van zonnepanelen) spelen daarbij ook een rol.

Artikel delen: