Fietsexcursie gebied dijkversterking Stadsdijken

Zwolle – Geïnteresseerden kunnen op vrijdag 20 oktober mee op fietsexcursie door het projectgebied van Stadsdijken Zwolle. Onderweg lichten medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het project toe en ontvangen deelnemers informatie over hoe we samen water de baas kunnen blijven. De gratis fietsexcursie start om 9.30 uur bij de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging aan de Holtenbroekerdijk 100 in Zwolle. De rondleiding duurt tot ongeveer 11.00 uur. Belangrijk: neem uw eigen fiets mee en meld u vóór donderdag 19 oktober aan via info@wdodelta.nl. De fietsexcursie wordt gehouden tijdens de landelijke Week van Ons Water die dit keer in het teken staat van extreem weer en wateroverlast.

stadsdijken_zwolle_-_luchtfoto.jpg
Stadsdijken Zwolle 

Het waterschap gaat in 2020 aan de slag met 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. De dijkversterking is nodig, want de huidige dijken zijn te laag, niet stevig genoeg of er stroomt te veel water onder door

Uitvoering in 2020
Voordat de eerste schop de grond ingaat, is het 2020. Tot die tijd gaat het waterschap met verschillende partijen uit de omgeving aan de slag met het uitwerken van het ontwerp. Ook worden in deze periode vergunningen aangevraagd en een aannemer geselecteerd.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. WDODelta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle.

Ons Water
Van 18 t/m 25 oktober 2017 is de nationale Week van Ons Water. Het thema dit najaar is ‘extreem weer en wateroverlast’. Er zijn veel leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland, variërend van een festival of expositie tot een spannende waterexcursie. Via de postcodecheck op weekvanonswater.nl kan iedereen zien wat er allemaal bij hen in de buurt gebeurt.

Kijk op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en www.weekvanonswater.nl voor meer informatie.

 

Artikel delen: