Zwolle kan weer verder investeren in de toekomst

Zwolle – De financiële positie van de gemeente Zwolle is het afgelopen half jaar verder verbeterd. Het huishoudboekje van de gemeente voor 2018 biedt ruimte om een aantal acute knelpunten op te lossen en een aantal wensen van de gemeenteraad te honoreren. Daarnaast kan er geld opzij worden gelegd voor investeringen op langere termijn waarmee Zwolle zich wil ontwikkelen tot een toekomstbestendige stad. Hierin staan onder andere de versterking van het centrumgebied, de klimaatadaptatie en de energietransitie centraal.

Dat staat in de begroting 2018 die vandaag aan de gemeenteraad van Zwolle is aangeboden. Het is het tweede jaar op rij dat het Zwolse huishoudboekje een positief saldo vertoont. Volgend jaar kan er eenmalig €15 miljoen extra worden uitgegeven. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor hiervan maximaal €4 miljoen te gebruiken voor nieuwe investeringen en voor het opvangen van tegenvallers. Daardoor blijft er voor de nieuwe gemeenteraad, die volgend jaar aantreedt, nog een investeringsruimte van €11 miljoen.

Voor langdurige uitgaven, zoals de aanpak van verkeersonveilige situaties, wil het college jaarlijks een kleine €1,3 miljoen reserveren. Ook hier blijft er voor de volgende bestuursperiode ruimte voor nieuwe wensen en initiatieven.
‘In het begin van deze bestuursperiode keken we nog aan tegen een tekort van €14 miljoen, blikt wethouder van financiën Jan Brink terug. ‘Dankzij de aantrekkende economie, en dankzij ons behoedzame financiële beleid staan we er nu een stuk gunstiger voor. We kunnen opnieuw extra investeren in de stad. En voor de volgende gemeenteraad blijft er financiële ruimte over. De nieuwe raad start met een plus.’

Voorbeelden investeringen
In 2018 zal er eenmalig geld worden vrijgemaakt voor onder andere:
• sport (€110.000 voor de verbetering van de atletiekbaan op de Wim Peters accommodatie; €40.000 voor het stimuleren van het bewegen en sporten in de openbare ruimte; €130.000 voor het uitstellen van resterende bezuinigingen op het sportbudget);
• cultuur (bijdrage van €45.000 in de restauratiekosten van de Theodorakapel aan de Harm Smeengekade; €25.000 voor de Architectuur Biënnale).
• economie (€150.000 voor de begeleiding en stimulering van startende ondernemers; €350.000 voor de versterking van wijkwinkelcentra en aanloopstraten);
• sociaal domein (€180.000 voor de uitbreiding van de personeelsformatie van Veilig Thuis IJsselland; €2 miljoen voor het opvangen van een korting op het rijksbudget voor jeugdhulp)

Voor de langere termijn wordt er geld opzij gelegd voor onder andere de verbetering van de verkeersveiligheid op verschillende locaties in de stad; de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen en de toekomst van de WRZV-hallen.

Gedekt tegen risico’s
Na de investeringen die het college nu voorstelt, blijft nog steeds voldoende ruimte voor de periode na 2018 voor nieuwe plannen én om eventuele nieuwe tegenvallers op te vangen.
De financiële buffers van de gemeente (weerstandsvermogen) hebben nu een omvang van € 27 miljoen. Dat dekt ruim 90% van de risico’s die in beeld zijn. De wettelijke ondergrens hiervoor is 50%.
‘Onze begroting is gezond, maar we weten bijvoorbeeld niet hoe het nieuwe regeerakkoord zal uitpakken voor de gemeenten. Het rijksbeleid is altijd een van de grootste risico’s voor een gemeente’, aldus Jan Brink.

Tegenvallers verwerkt
Zo blijkt de rijksbijdrage aan de bijstandsuitkeringen aan Zwollenaren niet voldoende om de daadwerkelijke kosten hiervan te compenseren. Dit leidt tot een extra kostenpost van €800.000 per jaar.
Verder moesten in de begroting de sterk toegenomen kosten van bewindvoering bij schulden worden opgevangen (€ 1 miljoen per jaar).
Een andere onvermijdelijke tegenvaller is de Essentaksterfte. Deze boomziekte maakt het kappen en herplanten van honderden essen noodzakelijk. Dat kost de komende jaren circa €500.000.

Tarieven
De stijging van de gemeentelijke tarieven en belastingen kan dankzij de gunstige financiële vooruitzichten beperkt blijven tot het inflatiepercentage van 2,3 %. De afvalstoffenheffing, de parkeerbelasting en de toeristenbelasting worden volgend jaar niet verhoogd. De baatbelasting wordt vanaf 2018 niet meer geheven en de rioolheffing daalt met 2%.

Gemeenteraad
De gemeenteraad beslist op vrijdag 10 november over de begrotingsvoorstellen. De begroting is in te zien op zwolle.begroting-2018.nl

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Mooi dat het financieel goed gaat.
  Ik hoop dat het geld goed besteed gaat worden b.v. aan infrastructuur maar zeker niet aan de naamsverandering van het station.


  ⚠️ Meld

 2. Ik vind het niet stinken of verdacht, maar wel vreemd dat de gemeente het ene moment miljoenen moet bezuinigen en het andere miljoenen over heeft. Sterker nog, er was een structurele bezuinigingsopdracht. Hoe kan het dat er opeens geld over is?


  ⚠️ Meld

 3. De crisis is voorbij mensen. De huizenmarkt trekt aan. Zwolle heeft minde onverkoopbare grond. Gemeenten krijgen een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Alleen de bezuinigingen op het sociaal domein is zorgelijk.
  Dankzij het zuinige beleid van Dijsselbloem en consorten. Jammer dat het komende kabinet vooral de rijken daarvan laat profiteren. Maar dat is onze democratie. Afrekenen met de PvdA vanwege het afbraakbeleid en dan stemmen op deVVD, CDA, D66 of de PVV.


  ⚠️ Meld

 4. Mooi te vernemen dat het huishoudboekje van Zwolle op orde
  is. Respect voor de mensen en trots op de mensen die dat
  al navigerend langs valkuilen, moerassen, en dergelijke
  toch maar mooi gedaan hebben.

  Nu er ruimte schijnt te zijn is het natuurijk inderdaad
  de vraag, hoe te investeren in de toekomst.

  Ik zou het ook wel tof vinden dat we de ‘ruimte’ niet alleen
  gebruiken voor lange termijn investeringen.

  ’t gaat immers over hele grote bedragen. Gepland voor de lange termijn.

  Als je een heel klein bedragje van voor de lange termijn bestemd,
  inzet op de korte termijn voor mensen die ’t nodig hebben.
  En in staat zijn er werk van te maken.
  Dan krijg je een exponentioneel effect denk ik.  ⚠️ Meld

 5. Bij de investeringen mis ik de natuur voor de zoveelste keer. Die fout hebben al veel gemeenten die willen groeien gemaakt. Als je alleen in economie en cultuur investeert stopt de groei op een gegeven moment ook.


  ⚠️ Meld

 6. Eens met FS. Niet zo lang gelden waren we de groenste stad van Europa. Dat zullen we nu niet meer worden, met de bezuinigingen op groen. Die bezuinigingen zullen wel nodig zijn geweest maar een correctie mag nu wel gebeuren.


  ⚠️ Meld

 7. @Hikje, je idee klinkt op zich niet verkeerd, maar het blijft wel vaag. Kom eens met een concrete lijst korte en lange termijnvoorstellen inclusief een ruwe begroting die in het totaalplaatje past?


  ⚠️ Meld

 8. Hoi Reizigier, ik ben gewend aan luitjes die min of meer hetzelfde
  vragen: ‘Kom eens met een concrete lijst korte en lange termijnvoorstellen inclusief een ruwe begroting die in het totaalplaatje past?’

  Dat zijn vragen van bestuurders die gevangen zitten in een systeem
  waar ze zelf niet uit komen, snap ik. En ik snap ook dat bestuurders
  met de beste bedoelingen aan de slag gaan.

  Wel spannend overigens ‘ Kom eens met een concrete lijst korte en lange termijnvoorstellen inclusief een ruwe begroting die in het totaalplaatje past? ‘

  Kan ik solliciteren op jouw baan ?  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.