Informatiebijeenkomst Stadsdijken Zwolle

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners, betrokkenen en overige geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over het project Stadsdijken Zwolle. In dit project gaat het waterschap vanaf 2020 aan de slag met de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater; de Stadsdijken. Dit heeft het bestuur van het Waterschap besloten op 26 september jl. Op woensdag 18 oktober tussen 19.00 – 21.00 uur praat het waterschap bewoners graag bij over het besluit en de volgende stappen in het project. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 in Zwolle.

De huidige dijken zijn te laag, niet stevig genoeg of er stroomt te veel water onder door. Samen met bedrijven, verenigingen, bewoners én de partners onderzocht het waterschap de afgelopen twee jaar wat de beste manier is om Zwolle ook in te toekomst te beschermen tegen hoogwater: een dijkversterking of een kering in het Zwarte Water. Minder onderhoud en lagere kosten gaven de doorslag voor een dijkversterking.

Programma bijeenkomst
Na de opening van waterschapsbestuurder Hans de Jong geven projectmedewerkers van het waterschap van 19.15 – 19.45 uur een plenaire toelichting over het besluit en de volgende fase van het project. Hierna is er een kwartier de gelegenheid om vragen te stellen. Tussen 20.00 uur en 21.00 uur is er ruimte om u verder te laten informeren en vragen te stellen bij verschillende informatietafels. Komt u ook langs? U bent van harte welkom.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het project Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Samen zorgen we ervoor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Meer informatie is te vinden op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

Artikel delen: