Windesheim scoort hoogst bij functiebeperking

Zwolle – Hogeschool Windesheim staat in de categorie grote hogescholen op de eerste plaats wat betreft het begeleiden van studenten met een functiebeperking.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. Windesheim scoort op alle thema’s boven het landelijk gemiddelde en is ten opzichte van vorig jaar op vrijwel alle onderdelen gestegen. Studenten bij Windesheim zijn met name tevreden over de toegankelijkheid, het begrip van docenten en medestudenten voor hun beperking en de manier waarop docenten het onderwijs aanpassen aan hun mogelijkheden. Ook de tevredenheid over de intake is gestegen. Floor Alles, teamleider van Windesheims Studiesuccescentrum: "Studeren met een functiebeperking is binnen Windesheim al jaren een belangrijk thema en een groot deel van de medewerkers is hier op de een of andere manier bij betrokken: van docenten en studentendecanen tot huismeesters en van de afdeling ict tot de roosteraars. Deze eerste plaats is een mooie beloning voor al die inzet."

Bij Windesheim studeren circa 2.700 studenten met een functiebeperking, 13% van het totale aantal studenten. Dyslexie is de meest voorkomende beperking, maar het aantal studenten met een neurologische beperking zoals autisme en ADHD stijgt gestaag. Daarnaast zijn er grote groepen studenten met psychische aandoeningen en verschillende chronische ziektes. Floor Alles: "Uit dit onderzoek en uit gesprekken met studenten halen we jaarlijks een aantal verbeterpunten. Zo hebben we het afgelopen jaar veel tijd en energie gezet op het verbeteren van het intakeproces en het vereenvoudigen van de procedures rondom tentamenvoorzieningen".

Ruimte voor verbetering is er met name op het gebied van voorlichting en speciale begeleiding, zo blijkt uit het landelijke onderzoek. Expertisecentrum handicap + studie en studentenorganisaties LSVb en ISO pleiten voor een actieplan. Floor Alles: ‘Als Windesheim scoren we flink boven het landelijk gemiddelde, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld op het vlak van voorlichting en informatievoorziening. Hoewel er het afgelopen jaar een veelheid aan nieuwe informatie beschikbaar is gesteld, voldoet dit blijkbaar nog niet volledig aan de informatiebehoefte van onze (aspirant)studenten. Daar gaan we met onze studenten over in gesprek."

Artikel delen: