Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij

Zwolle – Het armoedepact Zwolle Armoedevrij! houdt vrijdag 17 november 2017 een Stadsdialoog. De deelnemende partijen komen van 9.00 tot 13.00 uur bijeen. De locatie is nog niet bekend. Aanmelden is al wel mogelijk.

In Zwolle verbindt een groot aantal organisaties zich aan het armoedepact Zwolle Armoedevrij! We gaan gezamenlijk de uitdaging aan om armoedevrij samen te leven. In de afgelopen vijf jaren zijn we gegroeid tot ruim 50 organisaties die allen vanuit hun eigen achtergrond een bijdrage leveren aan het verminderen van armoede in Zwolle . Om het pact levend te houden, wordt twee keer per jaar een Stadsdialoog georganiseerd. 

Tijdens de dialogen verbinden en delen we wat er is. Daarnaast delen we veel informatie via ons digitaal platform Yammer waar men zich vrijblijvend bij aan kan sluiten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: s.van.meel@zwolle.nl. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Bron: www.zwolle.nl

Artikel delen:
Reacties 14
 1. Armoede in Nederland is een gevolg van het verkeerd stellen van prioriteiten door de regenten. We gaan liever oorlog voeren voor de Amerikanen dan dat we zorgen voor de zwakkeren. En zo zijn er nog veel meer lastige keuzes te maken voor onze leiders. Maten we het buitenland en laten we de. Nederlander verrekken of zorgen we voor elkaar. Helaas kiest het regerend kapitaal voor het eerste…


  ⚠️ Meld

 2. Hier alvast een paar stellingen:
  1. Stop met het beboeten van armoede
  2. Stop de wanpraktijken bij incassobureaus
  3. Heroverweeg de marktwerking voor deurwaarders
  4. Zorg voor samenhang: geef de overheid één gezicht (Dus niet eerst een leger deurwaarders op iemand afsturen gevolgd door een leger schuldhulpverleners)
  5. Bied meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan  ⚠️ Meld

 3. Bernard, nobel initiatief. Maar wie komt er op voor de crediteuren? De crediteur zit immers met de gebakken peren door het handelen van de schuldenaar?


  ⚠️ Meld

 4. H, telkens je bekommeren om de zwakkeren, maakt je ook zwak. Het moet een mix zijn. Een goede leider houd rekening met de zwakkeren in een groep, maar weet ok dat aan sommige dode paarden geen eer te behalen valt. Soms moet het ook een keer klaar zijn, hoe naar en vervelend het ook is.


  ⚠️ Meld

 5. Die incassobureaus en deurwaarders werken immers ook niet voor niets.
  Die incassobureaus kopen die vorderingen voor een schijntje op om vervolgens met bedenkelijke middelen alsnog het volk bedrag binnen te krijgen.


  ⚠️ Meld

 6. Mensen komen in armoede door ontslag, ziekte, schulden, echtscheiding of doordat ze erin geboren zijn. Het is nog niet zo gek dat armoede erfelijk is, zoals sommigen zeggen, maar een slechte start heeft welzeker invloed.

  Armoede doet ook gekke dingen met mensen. Armoede maakt dom. Dat klinkt cru, maar als je voortdurend bezig bent met overleven dan heb je de energie niet meer om na te denken over de iets verdere toekomst. Dit is de reden dat arme mensen meer roken en ongezonder eten dan rijke.

  Komt bij dat arme mensen voortdurend als mongolen behandeld worden. Een leger aan consulenten en hulpverleners staat klaar om ze te vertellen wat ze doen moeten. Veel effect heeft dat niet. Mensen kunnen alleen zichzelf uit de armoede helpen.

  Wereldwijd zijn er meerdere experimenten geweest met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Daaruit volgde niet, zoals conservatieven vrezen, dat mensen lui en afhankelijk worden. Het tegendeel juist. Gemeenschappen waar deze experimenten plaatsvonden, werden actiever, gezonder en socialer. Precies wat iedereen wil (of zegt te willen).

  Dat hun basisbehoeften gegarandeerd zijn, geeft mensen de ruimte om zich te ontwikkelen en ondernemend te worden. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is het beste medicijn tegen armoede.

  In dit artikel weerlegt Rutger Breman overtuigend alle mogelijke bezwaren, geruggensteund door wetenschappelijk onderzoek: Waarom we iedereen gratis geld moeten geven.


  ⚠️ Meld

 7. Dat moet je in de context lezen Zwollee. Er wordt niet bedoeld dat arme mensen per definitie harde werkers zijn, er wordt alleen een vooroordeel ontkend.


  ⚠️ Meld

 8. In het artikel in de Correspondent wordt gesproken over het ‘Mincome experiment’ in Canada. Ik vraag me af in hoeverre dit een succes was omdat de deelnemers in hun achterhoofd hielden dat het binnen afzienbare tijd weer afgelopen kon zijn, na de verkiezingen.


  ⚠️ Meld

 9. Bericht door bernard, op 18 oktober 2017 23:59
  Nu komt er ook niemand op voor de crediteuren. Het geld verdwijnt allemaal in de put van de schuldenindustrie.

  Dan is het toch niets anders dan ordinaire diefstal? Incassokosten moeten worden gemaximaliseerd, vind ik. Tevens vind ik dat men eerder onder financieel toezicht moet komen. Het kan niet zo zijn dat een schuldenaar vrij uit gaat na zijn handelen.

  Mbt het stukje van Riet. Ik begrijp dat er altijd een verhaal achter schuilt. Maar je kunt niet alles goed praten. De crediteur doet ook zijn best om geld te verdienen?


  ⚠️ Meld

 10. Niets schokkends aan, Dick. De partijen die dit ondertekend hebben, zijn de grootste voorstanders van het pamperen en komen niet met initiatieven waar werk uit komt. Werk is de sleutel om uit de armoede te komen. Vergelijkbaar met ontwikkelings samenwerking. Het geven van een ⤽net⤝, helpt meer dan het enkel geven van geld.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.