CDA:Milieuonderzoek Lelystad Airport moet over

Zwolle – Wat de Statenfractie van het CDA betreft wordt voor het totale gebied opnieuw in kaart gebracht wat de gevolgen van de vliegroutes van en naar Lelystad zijn. Afgelopen week werd bekend dat de staatsecretaris door gemaakte fouten een deel van de berekeningen opnieuw laat uitvoeren. Als gevolg daarvan moeten ook de bijhorende milieueffecten (mer rapportage) voor de omgeving, zoals geluidsoverlast, opnieuw in kaart worden gebracht. Hoewel de staatssecretaris ervan uit gaat slechts voor een klein deel van het gebied het milieuonderzoek opnieuw te hoeven doen., ziet de CDA-Statenfractie het liefst dat voor het onderzoek voor het gehele gebied opnieuw gedaan wordt.

"In dit dossier stapelt zich fout op fout. Wie zegt dat dit de laatste is. Willen wij een betrouwbare overheid zijn, dan kunnen we niet anders dan het hele proces voor het in kaart brengen van effecten van Lelystad Airport opnieuw te doen, inclusief de inspraak van omwonenden", stelt woordvoerder Bouwien Rutten

Overijsselse belangen
"We zijn erg blij met de voortvarende aanpak van gedeputeerde Traag in dit dossier. Ze heeft na het bekend worden van de fouten door het ministerie direct geschakeld met Provinciale Staten en gaat samen met betrokken gemeenten een brief versturen met betrokken gemeenten en gaat samen met hen een brief versturen naar de staatssecretaris om de Overijsselse belangen duidelijk naar voren te brengen".

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.