Vragen over omgang bewoners Zonnehuis

Voor de tweede maal binnen een half jaar, komt de Zorgcombinatie Zwolle op een negatieve wijze in de publiciteit inzake de verzorging en hulpverlening aan hoofdzakelijk ouderen en in andere situaties, dementerende medemensen in het nieuwe Zonnehuis in Stadshagen.
 
Was in begin 2007 de gebrekkige voorlichting door de Zorgcombinatie Zwolle en het te vroeg laten bewonen van niet woonklaar zijnde appartementen een grote bron van onrust. Nu geeft de Zorgcombinatie Zwolle zichzelf een brevet van onvermogen door bewoners die een ziekenhuisopname van meer dan 7 dagen moeten ondergaan, mogelijk niet op hun eigen kamer te laten terugkeren. Begin 2007 werd al duidelijk dat het aantal dementerende ouderen voor het Zonnehuis te groot van omvang was. De SP is van mening dat bewoners van het Zonnehuis, na een ziekenhuisopname weer in hun eigen vertrouwde omgeving/woonruimte zouden moeten terugkeren. Juist voor deze speciale groep in de Zwolse samenleving is het (vaak) moeilijk om met dergelijke veranderingen om te gaan.

De voorzieningen voor deze groep dienen optimaal te zijn en goed georganiseerd. Het gaat hier immers om bewoners zijn die veelal in hun laatste levensfase zijn aangekomen. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid is dan geboden.

Daarnaast vindt de SP dat in een dergelijke situatie familieleden of andere verzorgden niet zomaar kunnen worden geconfronteerd met een woon en/of verzorgingsprobleem omdat de Zorgcombinatie Zwolle haar taken niet goed zou kunnen uitvoeren.

Dit brengt de SP bij de volgende vragen aan het colleg:

  1. Is de wethouder op de hoogte gebracht door Zorgcombinatie Zwolle van de problematiek in januari 2007 en de fouten die toen zijn gemaakt in de organisatie van het Zonnehuis? Zo ja, wat heeft u met deze informatie gedaan?
  2. Is de wethouder op de hoogte van de handelwijze van het Zonnehuis met betrekking tot het uitverhuizen na 7 dagen ziekenhuisbezoek? Zo ja, wat is uw mening hierover?
  3. Is de wethouder bereid om maatregelen te nemen, zodat bewoners na hun ziekenhuisopname weer in de oude vertrouwde omgeving kunnen terugkeren? Zo ja, aan welke maatregelen denkt u dan? Zo nee, waarom niet?
  4. Realiseert de wethouder zich ook dat dit voor de belanghebbenden een schrijnende situatie is met mogelijk financiële consequenties (thuiszorg of WMO)? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Namens de SP-fractie;

Gert van Maurik

Artikel delen:

Reageer