Meet&Greet cliënten- en patiëntenraden Zwolle

Zwolle – De Participatieraad Zwolle organiseert een ontmoeting tussen cliënten- en patiëntenraden die in Zwolle actief zijn. Doel is elkaar te leren kennen, zodat partijen elkaar kunnen vinden en kunnen informeren over welke behoefte er is aan zorg, ondersteuning en hulp voor inwoners van Zwolle die dat nodig hebben.

De meet&greet vindt plaats op 20 november a.s. , aanvang 13.30 uur, Stadhuis gemeente Zwolle (Grote Kerkplein 15). Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet, WMO en Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor veel vormen van zorg, hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Denk hierbij aan regelingen voor vervoer en dagbesteding. Voor aanvraag van huishoudelijke hulp, ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor ouderen. Over al deze vormen van ondersteuning maakt de gemeente Zwolle beleid en uitvoeringsregels die uiteindelijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tussen beleid opstellen en vaststellen, functioneert de Participatieraad Zwolle. Zij geeft burgemeester en wethouders van Zwolle gevraagd en ongevraagd advies vanuit het perspectief van inwoners. Dat betekent dat de leden van de Participatieraad goed voeling moeten houden met de samenleving, met inwoners om te weten wat zíj willen. Zo maar een paar vragen: Wat hebben mantelzorgers nodig? Hoe kan hulp geregeld worden voor ouderen? Zijn teksten duidelijk geschreven? Is er voor een voorziening een eigen bijdrage vereist? Deze meet&greet is voor de Participatieraad Zwolle ook een manier om te weten te komen wat er leeft onder inwoners als het gaat om zorg en ondersteuning. De meet&greet vindt plaats op maandagmiddag 20 november. Inloop vanaf 13.30 uur; aanvang 14.00 uur in het Stadhuis van Zwolle. Informatie kunt u vinden op de Facebook pagina van de Participatieraad Zwolle en op de website www.participatieraadzwolle.nl. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen stuur dan een mail naar info@participatieraadzwolle.nl

Artikel delen:

Reageer