Vragen over vertraging planvorming Roelenweg

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad stelt de CDA fractie in Zwolle vragen over de stand van zaken betreffende de vertraging van de planvorming aan de Roelenweg.

Naar de fractie heeft begrepen gaat de planvorming rond de Roelenweg, waar initiatieven voor dagopvang dak- en thuislozen, huisvesting studenten Windesheim en een parkeergarage ontwikkeld worden, vertraging oplopen. Het CDA heeft begrepen dat daarbij de eerste aandacht van het college uitgaat naar de gevolgen voor de dagopvang dak- en thuislozen en dat lijkt de fractie ook alleszins begrijpelijk. Het CDA kan zich echter voorstellen dat de vertraging ook effecten zal hebben op de ontwikkelingen van het parkeren in het kader van het autoluw maken van de binnenstad. Het is de CDA bekend dat de Roelenweg niet de overloop parkeer mogelijkheden behoeft te bieden voor het Noordereiland, maar tegelijkertijd weet de fractie dat de garage Willemspoort, doordat enkele honderden plaatsen niet beschikbaar zijn voor het openbaar parkeren de opvang van het Noordereiland niet helemaal kan waarmaken.

CDA: “Hoewel u als college beide dossiers niet hebt willen koppelen ” kwamen de parkeermogelijkheden van de Roelenweg” in het totaal plaatje wel erg goed uit. In die zin heeft u er ook over gesproken tijdens de behandeling van de Roelenweg, een vergadering nadat de Willemspoort vastgesteld was.”

Nu de Roelenweg vertraging oploopt heeft de CDA de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt het dat de garage Willemspoort de capaciteit van het Noordereiland en de autonome groei parkeerbehoefte, mede doordat een deel van de parkeerplaatsten niet beschikbaar is voor openbaar parkeren, onvoldoende kan opvangen.
  2. Klopt het dat de Roelenweg daarmee een essentieel onderdeel is in de parkeeropvang bij uitvoering van de planvorming de binnenstad autoluw te maken?
  3. Klopt het dat de afsluiting van het Noordereiland door de samenhang met de bodemsanering en de subsidie daarvan niet uitgesteld kan worden en in 2009 moet plaatsvinden?
  4. Bent u met ons eens dat er, indien de feiten, zoals wij deze veronderstellen, kloppen er een parkeerprobleem zal ontstaan aan NW zijde van de binnenstad?
  5. Welke voorstellen over tussenmaatregelen kunnen we van u verwachten? 

Namens de CDA-fractie,

Dite Husselman

Artikel delen:

Reageer