Subsidie voor aanpak verward gedrag

Zwolle – Zwolle krijgt een subsidie van ruim 200.000 euro voor de sluitende aanpak ‘personen met verward gedrag’. De subsidie wordt beschikbaar gesteld door ZonMw: de landelijke organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Verschillende Zwolse organisaties werken de komende twee jaar samen binnen deze aanpak.

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag heeft GGD IJsselland, in opdracht van de gemeente Zwolle, een onderzoek gedaan om een goed beeld te krijgen van waar Zwolle staat ten aanzien van de aanpak van personen met verward gedrag. De conclusie was dat er al veel dingen goed gaan in Zwolle maar dat alle betrokken partijen wel knelpunten en verbeterpunten zien bij de sluitende aanpak. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een subsidieaanvraag gedaan. Nu de subsidie is toegekend kunnen de verschillende betrokken organisaties de komende jaren werk maken van de Zwolse aanpak.

Wat houdt de aanpak in?
Het doel van de Zwolse aanpak is alle personen met verward gedrag én een acute hulpvraag te bereiken. Daarnaast gaan de samenwerkende organisaties de zorg voor deze mensen beter en meer op maat organiseren.

De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld de beoordeling door professionals, zodat de zorgvrager sneller en adequater zorg op maat kan ontvangen. Maar ook de uitbreiding van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het meld- en adviespunt maatschappelijke zorg in Zwolle – Team VIA – tot 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bovendien wordt er een training ontwikkeld op het gebied van herkennen en signaleren. De training is onder andere bedoeld voor professionals, vrijwilligers, buurtbewoners en andere mensen die te maken hebben met personen die verward gedrag vertonen. Het doel van de training is de handelingsverlegenheid met en het stigma over personen met verward gedrag te verminderen.

Wie werken er samen binnen de aanpak?
De projectleiding ligt, op verzoek van de gemeente Zwolle, bij GGD IJsselland. Naast de gemeente Zwolle en GGD IJsselland zijn verschillende Zwolse organisaties betrokken: het Sociaal Wijkteam, Dimence, Tactus, de Herberg, Het Leger des Heils, RIBW, Creating Balance, MEE IJsseloevers, Trajectum, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de politie, Medrie, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en het Openbaar Ministerie. Vanuit verschillende van deze organisaties werken professionals samen in Team VIA. Dit vangnet voor zorgmijdende mensen werkt vanuit GGD IJsselland voor 8 gemeenten in de regio IJsselland en is binnen de Zwolse aanpak 24 uur per dag bereikbaar.

Achtergrond
Zowel landelijk als in Zwolle stijgt het aantal meldingen van verwarde personen. Ook in de media neemt de aandacht voor deze mensen de laatste jaren toe. Maar wat is een ‘verward persoon’? Er bestaan meerdere definities van personen met verward gedrag. De media gaat meestal uit van de meest in het oog springende groep die een direct gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt. Maar het gaat over een veel bredere groep. Denk ook aan mensen waarbij de uitingsvormen veel minder duidelijk en zichtbaar zijn. Ook mensen zonder psychische stoornis kunnen verward zijn, door bijvoorbeeld alcohol- of middelengebruik. Daarnaast kan een verstandelijke beperking of beginnende dementie een rol spelen bij verward gedrag.

Melden van een verward persoon
Professionals en inwoners kunnen een melding doen over iemand die verward gedrag vertoont bij Team VIA. Dit kan telefonisch via 038 – 428 15 50 of door een melding te doen op de website van GGD IJsselland.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. 200.000 euro voor de sluitende aanpak ??personen met verward gedrag’.
  ’t ten aanzien van de aanpak van personen met verward gedrag.’

  Tsja, ‘verward gedrag’ Denk maar niet dat daar een sluitende
  aanpak voor is.

  Jammer van ’t geld. Of leg ’t beter uit.
  Meestal vertonen reli mensen verward gedrag.

  Vertel me vooral hoe ik ’t verkeerd zie.  Maak melding

 2. Bericht door Hikje, op 15 november 2017 16:17
  200.000 euro voor de sluitende aanpak ??personen met verward gedrag’.
  ’t ten aanzien van de aanpak van personen met verward gedrag.’
  Tsja, ‘verward gedrag’ Denk maar niet dat daar een sluitende
  aanpak voor is.
  Jammer van ’t geld. Of leg ’t beter uit.
  Meestal vertonen reli mensen verward gedrag.
  Vertel me vooral hoe ik ’t verkeerd zie.

  Hikje jij zit ook bij die groep waar 200.000 voor is gereserveerd, rustig, jij krijgt ook hulp van de organisatie.
  8)


  Maak melding

 3. Goed dat er iets gebeurt, maar laten we wel wezen: zorgorganisaties waarschuwen al jaren dat de voortdurende bezuinigingen leiden tot toenemend menselijk leed en meer overlast op straat. Dit is wel een beetje van “als het kalf verdronken is”.


  Maak melding

 4. Lezende ‘Melden van een verward persoon :
  Professionals en inwoners kunnen een melding doen over iemand die verward gedrag vertoont bij Team VIA’

  Da’s een slappe hap vrees ik, iedereen kan meldingen dus een ‘verward’ persoon aanmelden en verward raken bij de aanvraag
  als verward door ’t leven te gaan. en yep, ik zie zojuist een ufo landen hier met buitenaardse wezens.

  Ben benieuwd,

  Idd GOED dat er IETS gebeurt.

  Maar zomaar ff wat geld smijten in een richting waar geen strategisch ondersteunend beleid op is, Nog een keer , jammer van de centjes.

  Kan veel beter toch ? Ik weet niet hoe, daarom vraag ik ’t ook immers.
  Om de verwarring compleet te maken 😉  Maak melding

Reageer