Veerallee wil groei in goede banen leiden

‘Op zichzelf en toch saamhorig’, zo wordt de wijk Veerallee gekarakteriseerd in de wijkanalyse. De bewoners van Veerallee wonen met veel plezier in hun wijk. Toch zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen in de analyse die in samenspraak met de bewoners en raadsleden is opgesteld. De komende jaren gaat de gemeente met de buurtbewoners werken aan participatie, bereikbaarheid en milieu.

Veerallee gaat behoorlijk groeien door de nieuwe ontwikkeling op de voormalige ABN/AMRO locatie aan de Prins Bernardstraat. De wijkvereniging, bewoners en gebruikers worden actief betrokken om de groei in goede banen te leiden. In aangrenzende gebieden staan vernieuwingen op stapel, denk bijvoorbeeld aan de Spoorzone, de IJsselallee en de A28. De bereikbaarheid van de wijk moet goed op peil worden gehouden en zo mogelijk worden verbeterd.

Een voortreffelijk milieu

De Veerallee is een groene wijk maar heeft te kampen met veel geluid door de omliggende wegen. Het college wil met de wijkbewoners de uitdaging aangaan om de milieukwaliteit van de buurt te verbeteren door het uitwerken van haalbare maatregelen.

Meten is weten

Jaarlijks worden gegevens verzameld om de veranderingen in en rondom de wijk te meten. De beschikbare gegevens van 2007 gelden als 0-meting.

Proces

De wijkanalyse Veerallee is opgesteld door de gemeente Zwolle in samenspraak met bewoners en raadsleden. Op 15 januari 2008 zal de raad de wijkanalyse bespreken met bewoners tijdens een informatiemarkt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De locatie is het Lumeijn aan de Koningin Wilhelminastraat 93.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. De bereikbaarheid van de wijk moet goed op peil worden gehouden en zo mogelijk worden verbeterd.

    Het peil van nu is al slecht. Ik reed er net om half zeven en het stond in beide richtingen helemaal vast op de Veerallee, en de IJsselallee ook.

Reageer