Isala klinieken gaan toch over tot nieuwbouw

De Isala klinieken gaan definitief over tot nieuwbouw. Hiertoe heeft een uitvoerige en zorgvuldige doorrekening plaatsgevonden. Het ontwerp blijft gehandhaafd en de nieuwbouw blijft geconcentreerd op locatie Sophia. Wel is het bouwplan aangepast. Van renovatie van bestaande bouw is geen sprake meer. Ook is het bouwplan versneld, waardoor de geplande oplevering nog steeds in 2013 plaatsvindt. Het samengaan van alle functies op één locatie leidt tot structureel lagere kosten.

De locatie Weezenlanden wordt verkocht. Ook gaan de Isala klinieken de mogelijkheden onderzoeken om met andere partijen een ‘zorgpark’ te realiseren waar bezoekers gebruik kunnen maken van zorggerelateerde diensten. De aanbesteding van de nieuwbouw vindt plaats in de loop van 2008, de eerste bouwwerkzaamheden worden naar verwachting eind 2008 gestart. Nieuwbouw is een levensvoorwaarde voor de Isala klinieken. Het stelt het ziekenhuis in staat nog betere zorg te bieden aan patiënten. Door de nieuwste medische faciliteiten, door een efficiëntere werkorganisatie, door een hoogwaardig en aansprekend gebouw, door adequate parkeervoorzieningen en door een integraal aanbod op één locatie van alle onderdelen van de zorgketen.

Het nieuwe gebouw versterkt de innovatiekracht van de organisatie en is een stimulerende werkomgeving voor medewerkers en specialisten. Eerder dit jaar werd de nieuwbouw door de Raad van Bestuur op hold gezet. Belangrijkste redenen hiervoor waren de financiële situatie van het ziekenhuis en de op komst zijnde veranderingen in de financiering van zorgvastgoed. Het aangepaste bouwplan en een beter inzicht in de financiële voorwaarden voor nieuwbouw, hebben ertoe geleid dat er nu een verantwoord besluit is genomen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer