Bewoners Trapjeswijk willen woningvernieuwing

Op donderdag 13 december 2007 heeft de SP een bewonersavond georganiseerd voor de bewoners van de Trapjeswijk. Naast 28 bewoners, waren wethouder Van Dooremolen en de directeur van SWZ, Eddy Veenstra, ook aanwezig. Er is veel onduidelijkheid en onrust in deze buurt, nadat de woningcorporatie en de gemeente hebben besloten om niet meer in te zetten op de renovatieplannen, maar ervoor kiezen om de Trapjeswijk te slopen. De bewoners voelen zich slecht geïnformeerd.

De meeste bewoners vroegen zich af waarom de woningen nu gesloopt moeten worden, terwijl deze eerder in aanmerking kwamen voor renovatieplannen. Volgens SWZ is het een combinatie van bouwtechnische en financiële aspecten. De renovatie zou duurder zijn dan nieuwbouw. Met name door de uitwerking van veel details, blijkt het renoveren onmogelijk. SWZ noemde daarbij dat de huizen lastig zijn om te isoleren en dat de meterkasten een groot probleem worden. De SP vraagt zich af of dit wel werkelijk zo is. Vijf jaar lang waren er geen redenen om de woningen te slopen en ging men voor renovatie. Nu is nieuwbouw opeens goedkoper dan renoveren.

De woningen zijn het bouwkundig gezien niet waard om te slopen, anders had de gemeente daar gelijk wel op ingezet. Het lijkt economisch rendabel om te kiezen voor nieuwbouw, maar het gaat hier om het huisvesten van de burger en niet om de winst voor gemeente of woningcorporatie. Ook al is het bedrijfseconomisch logisch, de SP wil graag aandacht voor de menselijke kant van de zaak. Het argument dat de bouwkosten zijn gestegen kan niet opgaan, want deze prijsstijging blijft met nieuwbouw bestaan..

Sloopvergunningen

De sloopvergunningen zijn ook een bron van aandacht. Zo geeft SWZ aan voor de kerst al een aantal woningen te willen slopen. Maar ook zegt SWZ dat er voor deze 123 woningen nog geen sloopvergunningen zijn aangevraagd. De SP vindt dat het hoog tijd wordt om duidelijkheid te verschaffen. De bewoners hebben er recht op om te weten wanneer de sloop gaat starten en om te weten voor welke woningen er wel een sloopvergunning is en voor welke niet.

Onvoldoende communicatie

Een veelgehoorde klacht van de bewoners was de onduidelijke informatievoorziening vanuit de gemeente en de woningcorporatie. De bewoners hebben geen idee waar ze aan toe zijn en zitten met vragen of ze terug kunnen naar de eigen woning en hoe lang het allemaal gaat duren. SWZ geeft aan de plannen eerst duidelijk te willen uitwerken, maar de bewoners willen juist inspraak bij deze plannen. Tot twee weken geleden hadden de bewoners nog geen deel aan gesprekken over slopen of renoveren. Men  heeft het gevoel dat het besluit om hen heen is genomen.. Zelfs wanneer het gesprek met de bewonerscommissie gaat plaatsvinden is onduidelijk. De bewonerscommissie is vijf jaar lang betrokken geweest bij renovatieplannen, maar hoorde pas twee weken geleden dat er gesloopt moest gaan worden. Voor de SP is dat onacceptabel.

De SP stelt voor om een second opinion laten uitvoeren over dit besluit. Voordat de plannen over sloop verder worden uitgewerkt. De SP wil dat de bewoners bij de plannen worden betrokken, bijvoorbeeld via de bewonerscommissie. De bewoners moeten het laatste woord hebben en daarom moet de sloopplannen eerst in de ijskast. Als er echt hard kan worden gemaakt dat het geld naar de beerput wordt gebracht kan pas worden begonnen met de sloop. Het is niet reëel om met de bewoners in gesprek te gaan, maar al wel vast te beginnen met de sloop.

Individuele gesprekken en verhuisvergoedingen

SWZ is gestart met individuele gesprekken om afspraken te maken met de bewoners. Uit de bewonersavond bleek dat mensen in dit informele gesprek gelijk een handtekening moeten zetten over de woonwensen in de toekomst. Daarbij ging het met name over naar welke wijk iemand eventueel zou willen uitverhuizen. De SP vindt het onacceptabel dat de bewoners in een eerste informatief gesprek gelijk keuzes laten maken voor de toekomst. Deze mensen hebben slechts twee weken geleden vernomen dat hun huizen worden gesloopt. De SP is van mening dat men nu de kans moet krijgen om rustig over de consequenties na te denken.

Ook de verhuisvergoedingen blijken een bron van zorg. Het bleek dat de bewoners nu slechts een gedeelte van de verhuisvergoeding hebben gekregen bij tijdelijke uitverhuizing. De bedoeling is om het overige deel te geven op het moment dat zij opnieuw verhuizen. Echter, wettelijk gezien krijgt de laatste vaste huurder van een woning, bij een uitverhuizing, het gehele bedrag in 1 keer uitbetaald. De SP wil dat de bewoners gelijk het hele bedrag ontvangen, want zij hebben het recht om het eigen geld te beheren.

Dit brengt de SP bij de volgende vragen voor het college:

  1. Kan de wethouder aangeven waarom nieuwbouw goedkoper is dan renovatie? Zo nee, waarom niet?
  2. Kan de wethouder aangeven waarom de bewonerscommissie niet is betrokken bij het besluit om te gaan slopen?
  3. De bewoners geven aan zich niet gehoord te voelen. Waarom heeft de wethouder niets gedaan met de inspraakavonden van de bewoners?
  4. Voor de kerst worden er al huizen gesloopt. SWZ geeft echter aan dat er nog geen sloopvergunningen zijn aangevraagd. Kan de wethouder aangeven voor welke woningen in de Trapjeswijk er een sloopvergunning is afgegeven?
  5. Is de wethouder bereid om een second opinion uit te voeren over het sloopbesluit en de overige plannen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om de sloopplannen voorlopig in de ijskast te zetten?
  6. Bent u bereid om de bewoners meer tijd te geven om na te denken over de woonwensen die zij hebben? Zo ja, bent u bereid om met directe ingang te stoppen met de bewoners een handtekening te laten zetten onder de woonwensen?
  7. Kunt u aangeven waarom de verhuiskosten niet volgens de wettelijke regelgeving zijn uitgekeerd? Zo nee, waarom niet?

 

Wij verzoeken u om deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reactie 1
  1. tussen al die nieuwe woningen staan die krotten toch zeker niet , ook na een renovatie zullen ze blijven afsteken tegen de nieuwbouw hoe je ze ook renoveert .

Reageer