Herverdeling portefeuilles wethouders Zwolle

De komst van twee nieuwe wethouders was voor het college aanleiding om de portefeuilleverdeling van de wethouders nog eens te bezien. Vooruitlopend op het raadsbesluit van maandag a.s., waar naar verwachting de nieuwe wethouder Piek geïnstalleerd gaat worden, heeft het college in nieuwe samenstelling een verdeling gemaakt.

De huidige portefeuilleverdeling is een resultante van de verkiezingsuitslag en de, op basis daarvan, gevoerde collegeonderhandelingen. Met dat in het achterhoofd kan de verdeling opnieuw worden bezien. Daarbij is (in volgorde van prioriteit) sprake van een belang voor de stad, de partij en de persoon. Voor het niveau stad (burgers, bedrijven en instanties) en deels ook voor het niveau partij en persoon is het van belang dat er wel uitgegaan kan worden van een redelijke mate van continuïteit. Voor de individuele collegeleden geldt dat ook zaken als belangstelling, ervaring en evenwicht in de portefeuilles een rol spelen. Voor de beide nieuwe wethouders geldt dat zij ook voldoende tot ontplooiing moeten kunnen komen. Op basis van bovenstaande overwegingen heeft het college besloten om enkele  wijzigingen in de huidige portefeuilleverdeling en in de bestuurlijke aansturing van enkele grote projecten aan te brengen.

Het betreft de volgende wijzigingen:

-De portefeuille Cultuur komt in handen van wethouder Kenkhuis.

-De portefeuille Wijkgericht Werken gaat naar wethouder Piek.

-Voor het project Spoorzone zullen wethouder Piek en wethouder Cnossen optreden als coördinerend portefeuillehouder vanuit respectievelijk Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur.

-De projecten Diezerpoort en Noordereiland, incl.Schaepman, komen in handen van wethouder Van Dooremolen.

-Het project Isala (herontwikkeling Weezenlanden en ontwikkeling Oosterenk) gaat naar wethouder Piek. Het onderdeel Infrastructuur (o.a. Ceintuurbaan) blijft in handen van wethouder Cnossen.

-Het project Windesheim fysiek (Campus en Honourscollege), incl. grootschalige studentenhuisvesting (Honourscollege), gaat naar wethouder Kenkhuis. Ook hier geldt dat het onderdeel Infrastructuur (IJsselallee) in handen blijft van wethouder Cnossen.

-De coördinatie Zwolle-Kampen Netwerkstad wordt belegd bij de Burgemeester. Naast de Burgemeester zal ook wethouder Piek deel uitmaken van de Regiegroep ZKN.

De afspraken over de aansturing van de projecten zal het college in overleg nog nader verfijnen.

Hiermee denkt het college dat het in staat is de komende periode met voortvarendheid de opdrachten en de opgaven, die op Zwolle liggen te wachten, ter hand te kunnen nemen.

Artikel delen:

Reageer