Brandweer Zwolle rijdt op tijd

De brandweer Zwolle is in het afgelopen jaar in 91,5% van de gevallen op tijd bij een brand of incident geweest. Ten opzichte van voorgaande jaren is in de aanrijtijd een stijgende lijn te zien (2005: 90%; 2006: 90,5%). Hiermee voldoet de brandweer aan haar taak: de gemeenteraad stelde dat in 90% van de gevallen de brandweer binnen de 8 minuten ter plekke moet zijn.

De normtijden voor de brandweer zijn een richtlijn en zijn landelijk niet wettelijk vastgelegd. Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Zwolle deze norm wel vastgesteld voor de brandweer Zwolle. Afgelopen woensdag werd bekend dat minister Ter Horst een vaste normtijd van acht minuten voor alle brandweerkorpsen wettelijk wil vastleggen. Zij besloot dit n.a.v. het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), waarin staat dat bij 70 procent van de branden de brandweer te lang nodig had om ter plekke te komen.

De gemeente Zwolle is al enige jaren bezig met kwaliteitsverbetering van het brandweerzorgniveau. Onder andere door een goede plaatsing van de kazernes en door het gebruik van twee bezette posten (Marsweg en Harm Smeengekade) bereikt de brandweer haar uitrukgebied zo goed en tijdig mogelijk. Om dit niveau in de toekomst te handhaven, zijn er plannen voor een nieuwe post Noord, die de oude kazerne aan de Harm Smeengekade moet gaan vervangen. Als locatie van de nieuwe post wordt gedacht aan het gebied Zwartewaterallee. De beslissing van een nieuwe post moet volgend jaar door de gemeenteraad genomen worden.

Artikel delen:

Reageer