Ganzevoort lector theologie Windesheim

Met het uitspreken van een lectorale rede getiteld ”De wijsheid op straat” heeft dr. R. R. Ganzevoort vrijdagmiddag het lectoraat theologie en levensbeschouwing aanvaard aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Dr. Ganzevoort is sinds september lector in Zwolle. Vrijdagmiddag is hij echter officieel geïnstalleerd. Hij is daarnaast hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.Het lectoraat theologie en levensbeschouwing aan Windesheim legt zich toe op de vraag hoe „professionals in verschillende werkvelden goed kunnen omgaan met religieuze en levensbeschouwelijke aspecten en hoe ze daarin rekening kunnen houden met de grote onderlinge verschillen en gevoeligheden.” Het lectoraat doet onderzoek en werkt aan professionalisering van docenten, onderwijsvernieuwing en dienstverlening.

De wijsheid ligt op straat, constateerde dr. Ganzevoort in zijn rede. „Voor de theologie betekent dat dat we de bronnen van de straat een grotere plaats in ons denken en werken moeten geven. De wijsheid, het materiaal voor onze theologische reflectie, ligt op straat.”

Omgekeerd geldt het echter ook, aldus de nieuwe lector: „De wijsheid die de theologische traditie in zich bergt, moet vandaag de dag naar de straat gebracht worden en mist haar doel als ze blijft binnen de muren van de kerk en de universiteit. In alle beroepen spelen vragen die uiteindelijk levensbeschouwelijk van aard zijn, en het behoort dan ook tot de taken van dit lectoraat om zo breed mogelijk binnen de hogeschool mee te werken aan het expliciteren van de wijsheid en aan het zoeken naar vormen om dat in de opleiding gestalte te laten krijgen.”

Artikel delen:

Reageer