Directie deltaWonen ontslagen

De heer G. Helbig (directeur-bestuurder) en de heer drs. M. M. van Akkeren (directeur) verlaten woningcorporatie deltaWonen. Hiertoe heeft de Raad van Commissarissen van deltaWonen moeten besluiten.  

De Raad kwam tot dit besluit vanwege een vertrouwensbreuk tussen de beide directeuren en tussen Raad en directie. De vertrouwensbreuk komt voort uit een fundamenteel verschil van inzicht over de wijze van leiding geven aan de organisatie, op grond waarvan de Raad van Commissarissen heeft moeten vaststellen dat de toekomst van deltaWonen het best gediend is met een nieuwe directie en een nieuwe start. Dit laat de verdiensten van de beide directieleden voor deltaWonen onverlet. De Raad is hen hiervoor erkentelijk.

In afwachting van een interim-bestuurder neemt de heer drs. A.Vroon, lid van de Raad van Commissarissen, als gedelegeerd commissaris de primaire verantwoordelijkheden vooralsnog over. De Raad verwacht in januari meer duidelijkheid te hebben over het aanstellen van een interim-bestuurder, die mede tot taak krijgt de gewenste management- en organisatiestructuur van deltaWonen tegen het licht te houden.

De heer Helbig was sinds 1995 werkzaam als directeur voor deltaWonen, dat toen nog – voor de fusie – Woningstichting Noord-Veluwe en later SavoWnv heette. De heer Van Akkeren was sinds mei 2006 directeur bij deltaWonen.

 

Artikel delen:

Reageer