Gemeenten zetten contract met Welzorg voort

Het contract tussen Welzorg Nederland en de gemeenten Zwolle en Hattem wordt voortgezet.

In een gesprek tussen de directie en de betrokken wethouders is vastgesteld dat Welzorg de dienstverlening in de afgelopen maanden aanmerkelijk heeft verbeterd. Dit geldt met name voor de telefonische bereikbaarheid, het leveren van voorzieningen en de benadering van de klant.

Al in februari van dit jaar werd duidelijk dat de reorganisatie van het bedrijf negatieve effecten had voor de klant. Vervolgens zijn regelmatig gesprekken gevoerd, die hebben geleid tot lichte verbeteringen. Vooral op het gebied van doorlooptijden en het actueel zijn van depotlijsten. Het aantal klachten nam echter niet af, maar toe.

Bij de gemeente Zwolle bestond de indruk dat niet of onzorgvuldig werd gereageerd op de klachten. Een oproep leidde tot veel klachten die met het bedrijf zijn besproken. Daarop is door het bedrijf een herstelplan gepresenteerd, waaraan Zwolle en Hattem een termijn van drie maanden hebben verbonden. In die tijd moest de kwaliteit van de dienstverlening aantoonbaar worden verbeterd.

Op basis van de bevindingen hebben Zwolle en Hattem vastgesteld dat het contract met Welzorg wordt voortgezet. Wel worden de leveringsvoorwaarden en afspraken in de raamovereenkomst goed in de gaten gehouden. Binnenkort vindt nog overleg plaats over de financiële compensatie van de geleden schade.

Artikel delen:

Reageer