Demonstratie midwinterhoorn Schilderswijk

Aanstaande zondagmiddag 23 december tussen half vier en vier uur, zal een wel héél oude roep vanuit de Zwolse Schilderswijk over de daken klinken. Bij de Werkplaats voor Beweging en Kunst aan de Hobbemastraat zal het geluid van de midwinterhoorn te horen zijn.

Het dan tot in de wijde omtrek te beluisteren geluid, zal worden voortgebracht door een tweetal geoefende midwinterhoornblazers, te weten: het echtpaar Kuiper. Hoewel Peter en zijn vrouw voorheen in de stad Zwolle zelf woonden, zijn zij sedert jaar en dag verhuisd naar Oldedievert in Drenthe, waar zij uit liefhebberij onder meer een museale collectie oude hoorns bewaren en bij gelegenheden demonstreren.

Stormblazen…

Met het blazen op de midwinterhoorn – een gebruik dat volgens traditie enkel plaats vindt in de periode tussen de eerste zondag van Advent en Driekoningen – is een geschiedenis gemoeid welke teruggaat tot ver in de Middeleeuwen. De volksoverlevering spreekt dan van het zogenaamde “stormblazen” in voorchristelijke tijden en dan voornamelijk op het platteland. Oorspronkelijk werd dat “stormblazen” in verband gebracht met de herfst- en winterstormen waarin men het onder aanvoering van de god Wodan, door de lucht stormen van de geesten van overledenen meende te beluisteren. Het blazen op de midwinterhoorn omstreeks de kortste dag van het jaar, werd daarom gezien als een “magisch” verweer tegen dat af- en aanstormen van de geestenwereld.

Mysterieuze klanken

De midwinterhoornblazers uit het Drentse Oldedievert komen aanstaande zondag naar de Werkplaats voor Beweging en Kunst aan de Hobbemastraat, omdat zij geheel in de geest van de daar om vier uur aanvangende Midwinterviering, de belangstellenden voor Zwolle’s éérste natuurreligieuze evenement , willen onthalen op de mysterieuze klanken van de midwinterhoorn. Ook tijdens de voor een ieder toegankelijke Midwinterviering zal het echtpaar Kuiper de Midwinterhoorns aanblazen, direct vóór en ná de Feestrede welke zal worden verzorgd door freelance pastor Wil Koolhof.

Als bijzonder toeval geldt dat het genoemde echtpaar in het verleden betrokken was bij de oprichting van de “Werkplaats voor Beweging en Kunst”

Werkgroep “Omphalos-Zwolle”

De Midwinterviering is een initiatief van de nieuwe werkgroep “Omphalos-Zwolle”. Om de kosten te dekken wordt van belangstellenden een bijdrage van €.7,50 gevraagd. Vóór en na afloop van de viering wordt er een drankje en een hapje aangeboden. 

Info:  www.omphalos-zwolle.nl

Artikel delen:

Reageer