Bekeuringen na kerstcontrole gemeente Zwolle

Zwolle heeft kerstcontroles uitgevoerd in de horeca om te zien of wordt voldaan aan de (brand)veiligheidseisen. Van de 225 gecontroleerde bedrijven zijn er 102 (45%) in orde bevonden. Zij ontvangen het keurmerk Veilig OK 2007 in de vorm van een deursticker. Vaak was de brandblusapparatuur niet tijdig gekeurd. Ook was in 43 gevallen een nooduitgang geblokkeerd.

Het is niet te zeggen dat brandblusapparaten die over de datum zijn niet meer goed werken, maar dat is niet zeker. De ondernemers krijgen vier weken de tijd de apparaten alsnog te laten keuren. Veel nooduitgangen (43) waren geblokkeerd. Dit is in alle gevallen direct verholpen. In verband hiermee is in acht gevallen proces verbaal opgemaakt.

Positieve reacties

De ondernemers werkten goed mee, waren op de hoogte en gaven aan het een goede actie te vinden. De gemeente Zwolle had met een flyer de actie bij de ondernemers aangekondigd. Er is hoofdzakelijk gecontroleerd op:

·         noodverlichting, vluchtrouteaanduidingen en (nood)uitgangen;

·         de brandveiligheid van de kerstversiering;

·         jaarlijks goedgekeurde en gebruiksklare brandblusmiddelen;

·         het aantal bezoekers.

Resultaten

Er zijn 260 bedrijven bezocht. Daarvan waren er 35 gesloten waardoor 225 horecabedrijven zijn gecontroleerd. Van de 225 panden waren er bij de eerste controle 96 (43%) in orde en 129 (57%) niet in orde. Na de hercontroles een dag later, zijn nog 27 panden in orde bevonden. Dus nu 102 in orde (45 %).

Er was opvallend weinig kerstversiering aanwezig. Noodverlichting en transparanten waren over het algemeen in orde of na hercontrole alsnog in orde.

Vergelijking 2006

In 2006 werden 227 bedrijven bezocht. Bij de eerste controle waren toen 104 (45 %) bedrijven in orde en 98 (43 %) niet in orde. Na de hercontrole waren 153 bedrijven in orde (67%). Het aantal panden dat direct in orde was, is licht gedaald. Het aantal panden dat na de hercontrole in orde is, is met 10% gedaald. Het verschil is te verklaren doordat er dit jaar weinig feestversiering was en de tekortkomingen meer zaten in de blusapparaten. Dat is niet in 1 dag te verhelpen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Tja en dan gebeurd er met de Kerst zoiets in Arnemuiden VERSCHRIKKELIJK. De Nos zei dat er een draad oververhit is geraakt die vlam vatte. Zal wel kloppen, maar ik heb vanmorgen een oud (en opgewerkt) electriciën gevraagd. Die had er nog nooit van gehoord en het was hem ook niet geleerd dat dat kon. Dus of verschikkkkkkkkelijk veel pech, of wordt ons onterecht niet op het gevaar gewezen?!!, of was de conclusie te voorbarig? Wie het weet mag het zeggen. Maar ik vind het wel eng als dat de oorzaak zou zijn. Dan zullen er weliswaar vast veel apparaten met een hoog vermogen via 1 snoer moeten lopen, maar toch. Kan het ons thuis niet gebeuren?

Reageer