Nieuwe regels voor wonen en werken aan water

Het Waterschap Groot Salland wijzigt zijn regels en richtlijnen voor wonen en werken aan water. De zogeheten Keur, een verordening met wettelijke regels voor waterkeringen (dijken en kaden), watergangen (kanalen, rivieren, sloten, beken) en andere waterstaatswerken (bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen) wordt vervangen door een nieuwe versie.

Vanaf 4 januari liggen de nieuwe ‘waterregels’ in conceptvorm 6 weken ter inzage bij het waterschap. De regels gelden voor alle eigenaren en gebruikers van een woning, bedrijf of perceel grond dat grenst aan een dijk of aan het water. Om de waterschapstaken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft Groot Salland de Keur vastgesteld. Eigenaren of gebruikers van woningen, bedrijven of percelen grond aan een dijk of aan een water, zijn verplicht zich aan de Keur te houden. De huidige Keur van het Waterschap Groot Salland dateert van 1997 en is aangepast in 2000. Er zijn diverse redenen waarom deze Keur vervangen dient te worden door een actuele versie. Zo heeft het Waterschap Groot Salland samen met waterschap Velt en Vecht het beheer van de Overijsselse Vecht overgenomen van Rijkswaterstaat en leeft er een sterke wens tot vermindering van de administratieve lastendruk voor overheid, burgers en bedrijven. Deze wens blijkt uit de Kabinetsvisie ‘Andere overheid’ en uit het landelijk Project Vereenvoudiging Vergunningen van het Ministerie van Economische Zaken.

Het dagelijks bestuur van het waterschap kan ontheffing verlenen van de in de Keur vastgelegde gebods- en verbodsbepalingen. Een ontheffing kan worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van een steiger, het plaatsen van een beschoeiing, het aanbrengen van beplanting of bouwwerken langs een watergang of dijk, het aanleggen van een vijver of het dempen van een sloot. Het waterschap zal aan een eventuele ontheffing voorwaarden verbinden, zodat de veiligheid en een goede waterhuishouding blijven gewaarborgd.

De nieuwe Keur van het Waterschap Groot Salland is vanaf 4 januari in ontwerpvorm in te zien op het hoofdkantoor in Zwolle en op de districtskantoren in Grafhorst, Rouveen, Laag Zuthem en Broekland. Ook ligt de ontwerp-Keur ter inzage op de gemeentehuizen van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle. Tevens is de nieuwe Keur te downloaden op de website van Groot Salland, www.wgs.nl/keur.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer